Δήμος Τρικκαίων

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

12:00Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου16/11/2022

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων που θα γίνει στις 16/11/2022 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:30 και λήξης 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, καθώς και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων προκειμένου να λειτουργήσει εύρυθμα το Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο «Ο Μύλος των Ξωτικών 2022-2023» και να γίνει έγκαιρη έκδοση των σχετικών αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων σε αυτό.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
  • Θέμα 1οΈγκριση κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση & τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου, «ο Μύλος των Ξωτικών 2022 – 2023» στον πολυχώρο του Μύλου Ματσόπουλου. (Η αριθ. 235/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 Θέμα 2ο. Έγκριση συμμετοχής επιχειρήσεων στο Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο «Ο Μύλος των Ξωτικών 2022-2023». (Η αριθ. 37/2022 απόφαση της e-trikala).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ