Δήμος Τρικκαίων

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13:0030/10/2020

Καλείστε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), των υπ’ αρίθ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 και ισχύει.:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Υ. Δήμου Τρικκαίων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ