Δήμος Τρικκαίων

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου22/8/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 22/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχής σας με τηλεδιάσκεψη την 22/08/2023 και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/13-04-2023) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως των συστάδων 3β- 4α- 4γ- 7β  του δημοτικού-διακατεχόμενου δάσους Αγριελιάς-Κουμαριάς.

2. Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου λόγω μη επίδοσης ατομικής ειδοποίησης.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 30208/16-6-2023 αίτηση περί απαλλαγής προσαυξήσεων.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 30656/20-6-2023 αίτηση περί απαλλαγής προσαυξήσεων.

5. Έγκριση διαγραφής μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς  καταλόγους του Δήμου».

6. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

Διαγραφή ποσoύ για υπαίθρια διαφήμιση, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν.

8. Διαγραφή ποσών για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.

9. Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 12523/24.02.2023 σύμβασης για την προμήθεια ενός (1)  Καλαθοφόρου Οχήματος, καινούριου (Ομάδα 2).

10. Έγκριση επιβολής προστίμου υπαίθριας διαφήμισης.

11. Απ΄ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου -γραφείου τελετών επιφάνειας 120 τ.μ, που βρίσκεται στην οδό Ικαρίας.

12. Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης του κυλικείου ΚΑΠΗ Φωτάδας.

13. Παράταση μίσθωσης της δημοτικής έκτασης 464,57 τ.μ που βρίσκεται στο αγρόκτημα Σελίμογλου.

14. Λήψη απόφασης για την λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου -δημοτικού καταστήματος κληροδοσίας Ιωάννη Ματσόπουλου, που βρίσκεται στην οδό Μιαούλη 1 , επιφάνειας 42,00 τ.μ.

Λήψη απόφασης για την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου -δημοτικού καταστήματος Κ19, που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά, λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων.

16. Τροποποίηση της αριθμ. 210/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση υπογραφής συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στη κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων.

17. Τροποποίηση της αριθμ. 155/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση υπογραφής συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στη κοινότητα Γλίνου του Δήμου Τρικκαίων.

 

Δ/νση Πολεοδομίας

18. Τροποποίηση της αριθμ. 4/2021 Α.Δ.Σ., περί συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αικατερίνης Φαγκρίδα, στην περιοχή «Αριστερά Οδού Καλαμπάκας».

19. Τροποποίηση της, με αριθμό 362/2019, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων περί δωρεάς δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή Ριζαριού του Δήμου Τρικκαίων, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

20. Τροποποίηση 163/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων περί παράτασης παραχώρησης της χρήσης στον ΟΜΙΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ δημοτικής έκτασης η οποία βρίσκεται στην κοινότητα Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Παραληθαίων.

 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

21. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δ. Τρικκαίων για το 2023.

22. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων.

23. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΛΗΘΑΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (Κ.Α. 30-7326.1200).

24. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2023 – 2024» και έγκριση των ΣΑΥ & ΦΑΥ.

25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΑΣΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

26. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΚΟΝΔΥΛΗ ) ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ».

27. Εγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση ζημιών Δήμου Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, Υποέργο 1: «Αντιπλημμυρική προστασία – Καθαρισμός κοίτης στον Ληθαίο ποταμό».

28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ 2018-2019».

29. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ».

30. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις – τσιμεντοστρώσεις πεζοδρομίων 2023 εντός της πόλης των Τρικάλων».

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ».

33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2022 – 2023».

34. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ»

35. Λήψη απόφασης για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

36. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

37. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου Οικονομικού έτους 2023.

(Η αριθμ.368/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

38.Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

39. Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Τρικάλων στο Ο.Τ. Γ631 της πολεοδομικής ενότητας IV, συν. «ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ-ΓΑΡΔΙΑΚΙ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ» και συγκεκριμένα επί της οδού Παπαδιαμάντη, με τη μετατόπιση της Ρ.Γ., ώστε αυτή να συμπίπτει με τη διαμορφωμένη επί μακρόν, υπάρχουσα κατάσταση και επιβολή πεζοδρόμου μεταξύ των ιδιοκτησιών με Κ.Α.0805012 και 0805011. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

40. Λήψη απόφασης για κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Ασκληπιού 1 (έμπροσθεν ξενοδοχείου Αχίλλειον) και μετατόπιση θέσης περιπτέρου της δικαιούχου της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου Μπούγλα Ευθυμία από την πλατεία Ο.Τ.Ε. στην θέση της οδού Ασκληπιού 1 (έμπροσθεν ξενοδοχείου Αχίλλειον). (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

41. Λήψη απόφασης για μετατόπιση θέσης περιπτέρου του δικαιούχου της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου Πετράκη Σταμάτιου από την οδό Ηρώων Αλβανικού Μετώπου στην συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Σαρανταπόρου. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

42. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.635,27 τ.μ. η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Πρίνου και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 271 (αναδασμός έτους 1969

αγροκτήματος Πρίνου) και τμήμα του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 451170604001. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

43. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.560,11 τ.μ. η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων και αποτελεί τμήμα του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 450810605020. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

44. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό της χρήσης τμημάτων δημοτικών ακινήτων εμβαδού 189,05 τ.μ. και 189,12 τ.μ. τα οποία βρίσκονται στην Κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων και αποτελούν τμήματα των γεωτεμαχίων με ΚΑΕΚ 450810613001 και 450810719001 αντίστοιχα.

45. Έγκριση μελέτης σήμανσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΑΞΑΣ».(απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

46. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΑΞΑΣ». (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Δ/νση Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

47. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πίστας μοτοκρός (Μάκης Κουφός) της Κοινότητας Πρίνου Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα Δήμου Τρικκαίων, στον Μοτοσυκλετιστικό Αθλητικό Σύλλογο Τρικάλων (Μ.Α.Σ.Τ.).

 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

48. Επέκταση του Προγράμματος Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών που απασχολούνται στον Δήμο Τρικκαίων».

49. Ετήσιος προγραμματισμός τακτικού προσωπικού Δήμου Τρικκαίων έτους 2024.

50. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων Δήμου Τρικκαίων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024.

51. Επαναπροκήρυξη για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τρικκαίων.

52. Έγκριση έκδοσης ανακοίνωσης για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων.

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

53. Έγκριση Iσολογισμού – Aπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. (Η αριθ. 110/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ).

54. Ορισμός εκπροσώπου από το Δήμο Τρικκαίων για την συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων).

55. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”.

56. Προσθήκη χρονικού διαστήματος κυκλοφορίας Αυτόνομων Οχημάτων στα πλαίσια του έργου SHOW στην Απόφαση Δ.Σ του Δήμου Τρικκαίων με αριθμό 302/2022 .

Αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”, λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικής Συμβούλου της πλειοψηφίας.

Αναδιάρθρωση -τροποποίηση των εκπροσώπων μετόχων στην ΠΑΔΥΘ Α.Ε., λόγω παραίτησης Δημάρχου.

 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

59. Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ