Δήμος Τρικκαίων

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου29/11/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 29/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχή σας με τηλεδιάσκεψη την 29/11/2022 και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/09-07-2022) και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/νση Πολεοδομίας

 1. Επικαιροποίηση και διόρθωση της με αριθμό 492/2019 Α.Δ.Σ.
 2. Επικαιροποίηση της αριθ. 71/2019 Α.Δ.Σ., που αφορά “Τροποποίηση σχεδίου διανομής έτους 1932 συνοικισμού Κεφαλοβρύσου, (αρ. οικοπέδων 151 και 323), με την κατάργηση τμήματος της αδιάνοικτης δημοτικής οδού πλάτους 6,00 μ., που διασχίζει τα Ο.Τ. 75 και 33 και την ταυτόχρονη επιβολή Κ.Χ. στα ανωτέρω Ο.Τ. “
 3. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης, στο Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», δημοτικής έκτασης, με ΚΑΕΚ 451304001010, η οποία βρίσκεται, στον συνοικισμό Καρυές, Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθ. 188/2022 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Τρικκαίων).

 

          Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2022.
 2. Έγκριση 6ης τροποποίησης εν μέρει της αρθμ. 434/2019 ΑΔΣ με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 980.900,00€ σύμφωνα με την αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ και κατανομή του σχετικού ποσού».

 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων στους δικαιούχους αθλητές από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας Χρ. Παληχώρη».
 2. Καταρχήν λήψη απόφασης για έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.900,00 τ.μ. στην περιφέρεια Αγίων Αποστόλων, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.(H αριθ. 174/2022 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Τρικκαίων).
 3. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.000,00 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια Διαλεκτού, για κτηνοτροφική εγκατάσταση. (Η αριθ. 5/2022 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Διαλεκτού).
 4. Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης έκτασης 4.000,48 τ.μ, τμήμα του τεμαχίου 678 του αναδασμού αγροκτήματος Δενδροχωρίου της Δ.Ε Καλλιδένδρου.
 5. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2023.
 6. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2023.
 7. Λύση μίσθωσης και έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης της γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Πρίνου.

Δ/νση Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, σχολικού έτους 2023-2024». (Η αριθ. 15/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
 2. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, σχολικού έτους 2023-2024».(Η αριθ. 16/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
 3. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, σχολικού έτους 2023-2024. (Η αριθ. 17 /2022 απόφαση της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
 4. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του μισθώματος του 22ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων.
 5. Ορισμός δύο Επιτροπών για τον διαγωνισμό αξιολόγησης Χριστουγεννιάτικου διακόσμου εξωτερικής όψης Οικιών – Πολυκατοικιών και στολισμένης Βιτρίνας Εμπορικών Καταστημάτων εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

 1. Υποβολή αιτήματος παράτασης λειτουργίας των δομών Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικκαίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020» από το «Συν-ειρμό ΑμΚΕ», με υπογραφή του σχετικού συμφώνου συνεργασίας με το Δήμο Τρικκαίων.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022. (Η αριθ. 772/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2022. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Έγκριση διαδρομής αυτόνομων οχημάτων κατά την πιλοτική λειτουργία στα πλαίσια του έργου AVINT και του έργου SHOW από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του Δήμου Τρικκαίων, e-Trikala Α.Ε. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 4. Λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων P32 (5Τ) σε οδούς της Κοινότητας Μεγαλοχωρίου του Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθ.233/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 5. Λήψη κανονιστικής απόφασης, α) περί έγκρισης τοποθέτησης κάθετης πινακίδας Ρ2 στην συμβολή των οδών Αλκιβιάδη και Δημ. Νταή, β) περί έγκρισης τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ2, Ρ7 και Π31, στην οδό Σωκράτους και την μονοδρόμηση αυτής με κατεύθυνση από την οδό Γάτσιου προς την οδό Κολοκοτρώνη και γ)περί έγκρισης τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ40 στην οδό Κολοκοτρώνη, από την οδό Καραϊσκάκη μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου, της πόλης των Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθ.236/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. Έγκριση κυκλοφορικών ρυθμίσεων στα πλαίσια λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών του Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθμ. 241/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 7. Eκ νέου έγκριση προσκύρωσης τμήματος δημοτικής έκτασης, Ε=29,49 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής: «Στρατώνες – Πατουλιάς», στο Ο.Τ.: Γ463 και προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 030113, ιδιοκτησία των, Ντέλλα Ελένης, χήρας Ντέλλα Θεόδωρου, Ντέλλα Ηλία του Θεοδώρου και Ντέλλα Μαρίας του Θεοδώρου, ως προς το σκέλος της απόδοσης του προσκυρωτέου, στην ιδιοκτησία Ντέλλα, με τα σημερινά ποσοστά ιδιοκτησίας. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 1. Έγκριση διάθεσης λήμματος του Δημοτικού–Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς–Κουμαριάς διαχειριστικού έτους 2022.
 2. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

 

Γενικά

 1. Έγκριση επικαιροποίησης της αριθ. 8/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα: “Συζήτηση & λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υπό σύσταση Ενεργειακή Κοινότητα ΤΡΙΚΚΗΣ-Ι”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ