Δήμος Τρικκαίων

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου25/9/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 25/9/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. 8η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων έτους 2018
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 2. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018”
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Τροποποίηση της αριθ. 601/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση δωρεάν χοροεσπερίδας των μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων για την «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018».
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη”
 2. Συμμετοχή του Δήμου στο ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με δ.τ. Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 245 του Ν. 4555/2018
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για την Δ/νση Καθαριότητας-Περ/ντος & Αγρ. Αν/ξης

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ