Δήμος Τρικκαίων

23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 06/10/2016

14:006/10/2016

O Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

  1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης απόφασης σε θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 06/10/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 14:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

  1. 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

  1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης πρου/σμού οικ. έτους 2016

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  1. Επικύρωση αποφάσεων περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, παραλαβής προμηθειών & Υπηρεσιών, έτους 2016.

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

  1. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 1.000,00 ευρώ από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας για πραγματοποίηση πολιτιστικών- κοινωνικών εκδηλώσεων από το Δήμο Τρικκαίων σε συνδιοργάνωση με την ΠΕΔ Θεσσαλίας
  1. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τη Γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων για τη διεξαγωγή του πανελληνίου πρωταθλήματος ποδηλασίας ανδρών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

 

Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ