Δήμος Τρικκαίων

23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:003/11/2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex” σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), των υπ’ αρίθ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, η οποία θα λάβει χώρα την 3/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γενικά
 1. Έγκριση Πρότασης Αξιοποίησης έκτασης του πρώην Στρατοπέδου “ΠΟΥΛΙΟΥ” με αντιπαροχή (καταβολή μισθώματος). (εξ αναβολής)
 2. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 86/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων: «Γνωμοδότηση της Κοινότητας Τρικκαίων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση εκμίσθωσης των τριών κυλικείων εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Τρικκαίων, επί της οδού Κατσιμήδου τέρμα»
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2020
 2. Oρισμός υπολόγου, της αριθ. 29/2018 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης του, εντός του Σχεδίου Πόλης» συνολικού προϋπολογισμού πράξης 3.109.198,400€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ως υπεύθυνο διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για την χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά στο εν λόγω έργο.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αρίθ. 95/2020 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: “Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την νομιμοποίηση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας ΟΤΕ Α.Ε. (κωδικός θέσης 0500_138) στην Τ.Κ. Μεγάρχης” (Εξ’ αναβολής)
 2. Έγκριση της αρίθ. 96/2020 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Μετατόπιση περιπτέρου από την οδό 28ης Οκτωβρίου (ΝΗΣΙΔΑ) λόγω εκτέλεσης έργου
 3. Έγκριση της αρίθ. 104/2020 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Συμβιβαστικής αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής Έκτασης στην ιδιοκτησία Χρυσόστομου Θεοδώρου, στην περιοχή “Αριστερά Οδού Καλαμπάκας”

 

 

 1. Έγκριση της αρίθ. 108/2020 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Ανάκληση της αριθμ. 83/2020 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ και εκ νέου γνωμοδότηση για την δημιουργία πάρκου αναψυχής και εκτόνωσης σκύλων.
 2. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 6/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αποφάσεως του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου περί μετονομασίας Κοινοτικής οδού Μεγαλοχωρίου» (εξ αναβολής)
 4. Έγκριση Ανάπτυξης & Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην Κοινότητα Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων. (εξ αναβολής)
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2020
 2. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2019.
 3. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2019.
 4. Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη » ετών 2018 και 2019.
 5. Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» ετών 2018 και 2019.
 6. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου. (Δήμητρα Μπαμπανάρα)
 7. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σχολικού έτους 2020-2021.
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Γνωμοδότηση για την εκκίνηση της διαδικασίας έγκρισης εκπόνησης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου στον οικισμό Κηπάκι του Δήμου Τρικκαίων-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΟΜΑ
 2. Τροποποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 253/2020, περί λύσης σύμβασης δωρεάς ακινήτου στο Ελληνικό Δημόσιο, επανάκτηση κυριότητας δωρηθέντος ακινήτου και μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Τρικάλων.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Έγκριση 8ης εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2019-2020.
 2. Έγκριση διαγραφής λόγω λήξης του σχολικού έτους 2019-2020 την 31-7-2020, ωφελούμενων παιδιών με πληρωμή τροφείων και ενταγμένων στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020» από τις δομές του Δήμου: Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς Παιδικούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ’ Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ»  Α’  και Β΄ Βάρδια και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α’  και Β΄ Βάρδια
 3. Έγκριση μετατροπής του ΣΤ΄ Παιδικού Σταθμού σε ΣΤ΄ Βρεφικό Σταθμό Δήμου Τρικκαίων και υποβολής αιτήματος προς ΟΑΕΔ τροποποίησης Σύμβασης Χρησιδανείου
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 6.200,00 ευρώ στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 2. Έγκριση της αριθμ. 14 /2020 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης χώρων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, για τη μετεγκατάσταση και αύξηση της δυναμικότητας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών “Ο ΣΤΑΘΜΟΣ”»
 3. Έγκριση της αριθμ. 15 /2020 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, για το σχολικό έτος 2021-2022»
 4. Έγκριση της αριθμ. 16 /2020 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: « Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, για το σχολικό έτος 2021-2022»

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ