Δήμος Τρικκαίων

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 18/10/2016

20:0018/10/2016

 

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

 1. κ. Πούλιο Ελευθέριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γλίνους
 2. κ. Αναγνώστου Βάϊο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ζηλευτής
 3. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 4. κ. Λουβιτάκη Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ριζώματος
 5. κ. Ιακωβάκη Ιωάννη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ελληνοκάστρου
 6. κ. Σκυλοδήμου-Βλάχου Αγορή Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 18/10/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

1.Έγκριση υποβολής αίτησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση των δράσεων κοινωφελούς εργασίας

 

2.Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2016

 

 1. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2016

 

 1. Κατάπτωση της με αρ. 53113/25-6-2012 εγγυητικής επιστολής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που εκδόθηκε στο όνομα του Ευσταθίου Γεώργιου του Παναγιώτη, υπέρ του Δήμου Τρικκαίων

 

 1. Συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων: 05 στο Ο.Τ Γ 1157,04 στο Ο.Τ Γ1157,04 στο Ο.Τ Γ1134, στην περιοχή «Δεξιά Καλαμπάκας», διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

 

 1. Έγκριση δαπάνης για το Ν.Π.Δ.Δ Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνης

 

 1. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Παραληθαίων.

 

 1. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τοπ. Κοιν. Zηλευτής, με σκοπό την αγροτική χρήση (γεωργική – κτηνοτροφική).

 

 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων, λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης των περιοχών Πάσχου Ι, Αγία Μονή ΙΙI.

 

 1. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων

 

 1. Παραγραφή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών του Δήμου Τρικκαίων

 

 1. Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου

 

 1. Aκύρωση παράβασης Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π. – Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων για τα έτη 2009 – 2010 – 2011- 2012, τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, καθώς και την διαγραφή κατόχων και την επαναβεβαίωση των παραβάσεων στο νέο κάτοχο – οδηγό οφειλέτη”

 

 1. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ Μερικής Απασχόλησης

 

 1. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την υλοποίηση των απαραίτητων πακέτων εργασιών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος – Supporting Policy and Action for Active Envrionments/SPAcΕ «Πολιτική στήριξης και δράσης για ένα ενεργό Περιβάλλον».

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 

 1. Κατανομή ΣΑΤΑ 2016 για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 1. Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή δράσεων: ενημερωτικών, καλλιτεχνικών, δημοσιότητας με θέμα την ανάδειξη του φαινομένου της Βίας κατά των γυναικών και τη Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ¨For Roma, with Roma

 

20.Συζήτηση για τη λήψη πρωτοβουλιών του Δήμου για να μην κλείσουν  οι κοινωνικές δομές (Αντιμετώπιση της Φτώχειας)

 

 1. Έγκριση εγγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, τους παιδικούς σταθμούς Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ.Καλυβίων, Ουράνιο Τόξο Πρίνους και Αερόστατο Βαλτινού και τους βρεφικούς σταθμούς Παραμυθούπολη, Ηλιαχτίδα και το βρεφικό τμήμα του Β΄ Βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2016 ? 2017»

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για την πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων των 40 χρόνων Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων «1976-2016» από το Δήμο Τρικκαίων σε συνδιοργάνωση με την ΠΕΔ Θεσσαλίας.

 

 1. Έγκριση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Τρικκαίων

 

 1. Αποδοχή ποσού 172.900,00€ και κατανομή ποσού 172.640,65€ από τους κεντρικούς αυτοτελούς έτους 2016 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Σ.Α.Τ.Α.

 

 1. Έγκριση χορήγησης – ανανέωσης Υποτροφιών του Δημοτικού Ωδείου για το σχολικό έτος 2016-2017

 

26.Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής λόγω αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού ακινήτου (δημοτικού καταστήματος) για το κυλικείο του 1ου Γυμνασίου 1ου Λυκείου Τρικάλων

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείων στο Αθλητικό Κέντρο Μπάρας

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Kαθορισμός αντιτίμου χρήσης & λοιπών χρεώσεων δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων”

 

 1. Έγκριση της αριθ. 176/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Κανονιστική Διάταξη σχετικά με τη στάθμευση στην πόλη»

 

 1. Έγκριση της αριθ.161/2014 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα τροποποίηση της αριθ. 152/2014 απόφασής της

 

 1. Έγκριση της αριθ. 179/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την κατασκευή κεραίας σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. (κωδικός θέσης 0500109) σε ήδη εγκαταστημένο σταθμό, που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Ελληνόκαστρου του Δήμου Τρικκαίων»

 

 1. Έγκριση της αριθ. 178/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Επανυποβολή εισήγησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών, εντός λατομικής περιοχής, στη θέση «Κρίκη» της Δ.Ε. Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων»

 

 1. Έγκριση της αριθ. 174/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Κενωθέντα περίπτερα Δήμου Τρικκαίων».

 

 1. Έγκριση της αριθ. 441/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση του Δήμου Τρικκαίων κατά της αριθμ. 1076/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης»

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Τρικκαίων

 

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ)

 

 1. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ)

 

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων»

 

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1ου ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

 

 1. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2014-2015»

 

41.Ορισμός επιτροπής επιτόπιας εξέτασης και διαπίστωσης βλαβών στο έργο: «ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Επικαιροποίηση της με αριθμό 406/2013 Α.Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 1. Διόρθωση του εγκεκριμένου πέμπτου (5ου) Συγκριτικού πίνακα εργασιών της Μελέτης Π.Ε. ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ-ΤΜΗΜΑ ΙΙ, ως προς το συντελεστή αμοιβών -λ

 

 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση τμήματος της ειδικής δημοτικής έκτασης με ΚΑΕΚ 45027ΕΚ00035, στην κτηματική περιφέρεια του Γλίνους του Δήμου Τρικκαίων, με αυθαίρετες δεντροφυτεύσεις, αυθαίρετη καλλιέργεια αμπέλων και αυθαίρετες κατασκευές επί αυτού, από τους κ.κ. Ιωάννη και Χρήστο Νικολάου και λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

 1. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

 

 1. Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Φ. Πάντου)

 

 1. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς ( Στ. Πάτσιου)

 

Γενικά

 

 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την εκτύπωση και επανεκτύπωση εντύπων προβολής της πόλης μας

 

 1. Μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου

 

 1. Μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κου Χρήστου Αναστασίου

 

 1. Έκδοση ψηφίσματος λήψης μέτρων για την ανακούφιση των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν από την πρόσφατη καταστροφική πλημμύρα

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

 1. Συζήτηση περί του Προϋπολογισμού του Μύλου των Ξωτικών 2016-2017 και ανάθεσης σχεδιασμού και λειτουργίας του θεματικού πάρκου του Δήμου Τρικκαίων, ο Μύλος των Ξωτικών 2016 – 2017 στην e-Trikala A.E.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ