Δήμος Τρικκαίων

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου29/12/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 29/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχή σας με τηλεδιάσκεψη την 29/12/2022 και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/09-07-2022), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2023.

(Η αριθμ. 7/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2023.

(Η αριθμ 833/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

  1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τρικκαίων έτους 2023.

(Η αριθμ. 865/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

  1. Έγκριση Ισολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2021.

(Η αριθμ. 864/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

      ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ