Δήμος Τρικκαίων

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 31/10/2016

14:0031/10/2016

O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

1.κ Δήμαρχο Τρικκαίων

2.κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 31/10/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα 14:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

  1. 1. Έγκριση 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

  1. 2. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ.ΜΠΑΡΔΑΣ