Δήμος Τρικκαίων

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

21:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου29/12/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 29/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχή σας με τηλεδιάσκεψη την 29/12/2022 και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/09-07-2022) και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Γενικά

1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων, για την εκπροσώπηση στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Τρικάλων, ως Γραμματέας και ως Ταμίας, καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους, για τη διετία 2023-2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ιδρυτικού καταστατικού του.

2. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ClimaNet» και έγκριση των όρων του Καταστατικού σύστασης αυτής.

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

3. Έγκριση ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων όσον αφορά το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» (Κ.Α. 64-7321.0014), με κωδικό Έργου ΟΠΣ 5089221 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020).

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 

Καθορισμός ποσού α) της ετήσιας συνδρομής των μελών των ΚΑΠΗ, β) του κουπονιού των κυλικείων των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε, ΣΤ΄ ΚΑΠΗ και γ) έγκριση των τιμών των ειδών των εκμισθωμένων κυλικείων των ΚΑΠΗ για το έτος 2023.

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

5. Προσωρινή δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ρογγίων της Κοινότητας Διποτάμου Τρικάλων στο Σύλλογο “ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ”.

 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 

6. Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Τρικκαίων έτους 2023.

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

7. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 6.696,11 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Χρυσαυγής, για κτηνοτροφική εγκατάσταση και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης.

8. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.863,84 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Χρυσαυγής, για κτηνοτροφική εγκατάσταση και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης.

9. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023.

10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ενιαίου ανταποδοτικού τέλους έτους 2023.

(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

12. Καθορισμός των τιμών των συντελεστών για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το σύνολο των ακινήτων εντός του Δήμου Τρικκαίων. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

13. Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.500 τ.μ. η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Σπαθάδων και αποτελεί τμήμα του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 451260825015.

(Η αριθμ. 258/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

14. Λήψη κανονιστικής απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ39 συν πρόσθετη πινακίδα που να αναγράφεται «Μόνο τις ώρες 08:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ.», στην οδό Ομήρου έμπροσθεν του 9ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων.

(Η αριθμ. 259/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

15. Λήψη κανονιστικής απόφασης, περί έγκρισης τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ2, Ρ7, Ρ28, Ρ27 και Π31, σε τμήματα των οδών Χαρ. Τρικούπη, Δεληγιώργη και Αλεξάνδρας με τη μονοδρόμηση αυτών.

(Η αριθμ. 260/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

16. Απαλλαγή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας.

(Η αριθ. 771/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

      ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ