Δήμος Τρικκαίων

26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10:0020/9/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 26η κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 20/09/2023 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 10:00΄ και λήξης 10:30’, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 και 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 παρ.1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019) καθώς και την υπ΄αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

         

  • θέμα: Αλλαγή χώρου διεξαγωγής Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων έως 15 Οκτωβρίου 2023.
  • Δεδομένου ότι η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων χρησιμοποιείται από κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαιτείται η αλλαγή του χώρου διεξαγωγής των Συνεδριάσεών του.

Βάσει του άρθρου 96 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά περίπτωση  σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας, αν κρίνει ότι το δημοτικό κατάστημα είναι ακατάλληλο  ή δεν επαρκεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ