Δήμος Τρικκαίων

26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου28/12/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ169/τ.Α΄/18-09-2021), τις υπ΄αριθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών καθώς και της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/18-12-2021 KYA και το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

1. Διαγραφή επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών

2. Απευθείας εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων συνολικής έκτασης 356,58 τ.μ, σε 23 σημεία εντός του αστικού ιστού της πόλης των Τρικάλων, για την τοποθέτηση σταθμών στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτροκίνητων πατινιών, στην εταιρεία YOU SAVE E.E.

3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του μισθωμένου δημοτικού καταστήματος Κ29Α στη δημοτική αγορά, από τον Μπλούτσο Αναστάσιο του Αγγ. στον Μπλούτσο Κων/νο του Αναστασίου.

4. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους

5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του ∆ήμου για το έτος 2022.

6. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου εκποίησης οικοπέδου που βρίσκεται στην τοπική Κοινότητα Πατουλιάς του Δήμου Τρικκαίων.

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

7. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δήμου Τρικκαίων.

8. Ονοματοδοσία του υπαίθριου γηπέδου καλαθοσφαίρισης εντός του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων (οδό Κατσιμήδου 30) σε «ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ».

 

 

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

9. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2020ΕΠ00610035 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020». (Κ.Α. 64-7321.0010).

10. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2020ΕΠ00610032 ,από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» (Κ.Α. 64-7321.0009).

11. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «Επέκταση , αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων» (Κ.Α. 64-7324.0003/ Κ.Α. 64-7324-0004), με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2020ΕΠ00610048 ,από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

12. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 168/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα:”Κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου) στην Κοινότητα Ράξας – Δ.Ε. Παραληθαίων”.

13. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 172/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής Έκτασης στην ιδιοκτησία Ιωάννη, Κωνσταντίνου & Δάφνης Γκίτσα στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙΙ.

14. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 795/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Απαλλαγή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την  υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας».

15. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 796/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το σύνολο του Δήμου Τρικκαίων, καθορισμός Τιμής Ζώνης κτιρίων και οικοπέδων, Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) και Συντελεστή Οικοπέδου (Σ.Ο.) καθώς και στις εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων περιοχές του Δήμου Τρικκαίων, για τον υπολογισμό Τ.Α.Π. για το οικονομικό έτος 2022».

 

Δ/νση Πολεοδομίας

 

16. Έγκριση καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών Δ. Τρικκαίων, κατά την 31η.12.2020, για Απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2021.

 

Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών

 

17. Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης καταλληλότητας και μετασκευής – διασκευής υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Τρικκαίων.

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 

18. Έγκριση διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείων των ΚΑΠΗ Παλαιοπύργου, Ράξας, Μ. Καλυβίων.

19. Έγκριση παράτασης μισθώσεων κυλικείων των ΚΑΠΗ Φωτάδας, Πλατάνου, Ξυλοπάροικου, Ριζώματος, Κεφαλόβρυσου του Δήμου Τρικκαίων.

20. Έγκριση διαγραφής, ωφελούμενου παιδιού από τον Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2021–2022.

 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 

21. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

22. Ορισμός Μέλους στο Δ.Σ. του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων.

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ