Δήμος Τρικκαίων

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -9/11/2016

14:009/11/2016

O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

1.κ Δήμαρχο Τρικκαίων

2.κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης απόφασης σε θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 09/11/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 14:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  1. Εξουσιοδότηση του υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για συγκεκριμένες συναλλαγές.

 

  1. Λήψη απόφασης έκτακτου ειδικού ελέγχου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

  1. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης πρου/σμού οικ. έτους 2016.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ