Δήμος Τρικκαίων

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Μουσείο Τσιτσάνη21/9/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 27η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 21/09/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, δια ζώσης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη (βάσει της αριθμ.372/2023 Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 και 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 παρ.1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019) καθώς και την υπ΄αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

           

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, που αναφέρονται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 • Δ/νση Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Κατανομή ποσού 282.320,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων – Γ’ Κατανομή ποσού έτους 2023.
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. ‘Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) -1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΕΛΙΑΣ 2023».
 1. Έγκριση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2021-2022».
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α΄& Β΄ ΤΟΜΕΑ 2021-2022».
 1. Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (Κ.Α. 64-7323.0004).
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 251/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων (ΑΔΑ: ΨΔ0ΑΩΗ9–Τ5Χ) ως προς το πρόσωπο του Δημάρχου Τρικκαίων το οποίο εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των δύο (02) Συμβάσεων των Ειδικών Δεσμευμένων Λογαριασμών (escrow account), στο πλαίσιο υλοποίησης των αντίστοιχων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου με τίτλους «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014», εκ νέου τροποποιημένες ως προς το άρθρο 4 αυτών, σχετικά με την παράταση του χρόνου ισχύος τους έως 27–02–2026.
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 • Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”.

 

 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης στη ΔΕΥΑΤ τμήματος της δημοτικής έκτασης με ΚΑΕΚ 450810605020 με σκοπό την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Μεγάλων Καλυβίων.
 2. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης στη ΔΕΥΑΤ τμημάτων δημοτικών ακινήτων εμβαδού 189,05 τ.μ. και 189,12 τ.μ. τα οποία βρίσκονται στην Κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων και αποτελούν τμήματα των γεωτεμαχίων με ΚΑΕΚ 450810613001 και 450810719001 αντίστοιχα.

 

 

 

 1. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 125/2022 Α.Δ.Σ., περί συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Στέφανου Παπαγεωργίου του Ιωάννη και Ευφρονίας Κωστάκη του Ηλία, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας.

 

    Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Ανάκληση της με αρ. 120/2023 Α.Δ.Σ και κατ΄αρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 6.000,00 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Κεφαλοβρύσου για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 • Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 2089,13 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Λιοπράσου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.000,00 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια Πλατάνου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 2. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 856,00 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια Πλατάνου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 3. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.000,00 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Διαλεκτού, για κτηνοτροφική εγκατάσταση και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης.
 4. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 1.635,27 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Πρίνου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης.
 • Μετάθεση χρόνου παράδοσης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 33542/07-07-2023 σύμβασης για την προμήθεια Μέσων Ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων (είδη Α3, Α6, Α7, Β3, Β5, Β13, Γ2, Γ6, Γ8, Γ9, Γ10, Γ11, Γ18, Γ19, Δ2, Ε2).
 1. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
 • Έγκριση διαγραφής των βεβαιωμένων χρηματικών καταλογών 4214 και 4215 έτους 2023 που αφορά βεβαίωση τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω μη οριστικοποίησης των εγγραφών τους.

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Έγκριση καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ι.Ε.Κ. στον Δήμο Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση μελέτης σήμανσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ». (Η αριθμ. 150/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 • Έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ2 σε όλες τις κάθετες οδούς που συμβάλλουν στην οδό Μοσχοπούλου, από την οδό Μέτωνος μέχρι την οδό Βάμβα και επί των κάθετων οδών σ’ αυτήν ». (Η αριθμ. 151/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 400 MW στις θέσεις «Παλιούρι», «Καψάλι», «Δραγάσια», «Καμίνια», «Γλέπη», «Σβόρος», «Κτιός», «Αμπιδιές», «Μπαϊατάνι», «Αφορισμός», «Κουτσιουμάνης», «Παλιούρι», «Κοντοψώραχο» και «Κλαδιά» με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων (Π.Ε. Τρικάλων), Περιφέρειας Θεσσαλίας», της εταιρείας DAMCO ENERGY AE.(Η αριθμ. 152/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 • Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στην πολεοδομική ενότητα «Αγ. Μονή Ι» με την επιβολή πεζοδρόμου πλάτους 3,40μ, εντός του Ο.Τ. Γ629, μεταξύ των οικοπέδων με Κ.Α. 0809001, 0809002, 0809003 και 0809006. (Η αριθμ. 153/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 • Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α΄ ΚΑΠΗ και του Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Τρικκαίων».

 

   Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 • Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δήμου Τρικκαίων ώστε να συμπεριληφθούν και οι Δημοτικές εκτάσεις στη σύνταξη μελέτης του Δασαρχείου Τρικάλων για τη λήψη κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ