Δήμος Τρικκαίων

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου15/11/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 15/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ»
 2. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»
 3. 3. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”
 4. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019».
 5. Αποδοχή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, & Ανάπτυξης ΣΑΕ Ε016 με αριθμό Πρωτ. 96086/14-09-2018, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018, σχετικά με έγκριση πίστωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με προϋπολογισμό 330.000,00€  (2018ΣΕ01600074) και πίστωση 200.000,00 για έτος 2018 και Έγκριση της μελέτης και Σ.ΑΥ.-Φ.Α.Υ. του έργου.« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 6. Έγκριση των όρων και σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» και του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», παροχή Εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της και ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων, με τον αναπληρωτή του, ως Μέλος της κοινής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής και εποπτείας της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης
 7. Έγκριση των όρων και σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του   ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»», παροχή Εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της και ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων, με τον αναπληρωτή του, ως Μέλος της κοινής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής και εποπτείας της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης¨.
 8. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων
 9. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ) .
 10. 10. 10η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2018
 11. 11. 7η Κατανομή της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης , 11ης και 12ης  δόσης  ΣΑΤΑ   2017
 12. 12. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (Τμήμα Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων)  του  Δήμου  Τρικκαίων.
 13. 13. Επέκταση δημοτικού φωτισμού
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. 14. Παράταση χρόνου περαίωσης και παράδοσης της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής, περιοχής Δήμου Τρικκαίων «ΠΥΡΓΕΤΟΣ–ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ»
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 15. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου
 2. 16. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2018
 3. 17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.
 4. 18. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
 5. 19. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
 6. 20. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για οικόπεδα στην περιοχή Αριστερά οδού Καλαμπάκας λόγω κύρωσης διορθωτικής πράξης εφαρμογής και επαναβεβαίωση των οφειλών με βάση τους νέους πίνακες επιβολής.
 7. 21. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτη του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων .
 8. 22. Έγκριση χορήγησης δεκατριών (13) ισόποσων χρηματικών βραβείων σε μαθητές και αθλητές έτους  2018 από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς  Διαχείρισης «Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας Χρ. Παληχώρη».
 9. 23. Μετακινήσεις καταστημάτων εντός της Δημοτικής αγοράς που περικλείεται από τις οδούς Β.Τσιτσάνη, Μιαούλη, Ηρώων Αλβανικού Μετώπου και Κλεμανσώ.
 10. 24. Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τις ομάδες 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 28940/09-08-2018 Διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Τρικκαίων».
 11. 25. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου
 • Γενικά
 1. 26. Έκδοση ψηφίσματος για την επέτειο του Πολυτεχνείου
 2. 27. Λήψη απόφασης επί πρότασης ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα: “Ενάντια στην εγκατάσταση πολεμικών βάσεων των ΗΠΑ σε Λάρισα, Βόλο και γενικότερα στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς”.

 

 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 1. 28. Εξειδίκευση πίστωσης για την φιλοξενία αποστολής του αδελφοποιημένου Δήμου Άμπεργκ της Γερμανίας, στο προσεχές διάστημα στην πόλη μας (εξ αναβολής)
 2. 29. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το διάστημα Νοεμβρίου 2018 έως και 7 Ιανουαρίου 2019, στην πόλη μας (εξ αναβολής)
 3. 30. Εξειδίκευση πίστωσης για την φιλοξενία αποστολής του αδελφοποιημένου Δήμου Ύψωνα της Κύπρου, στο προσεχές διάστημα στην πόλη μας.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 31. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2018 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. 32. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 178/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μάρκου Κουκίδη του Μιχαήλ, στην περιοχή Κεραμαριά», πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής».
 3. 33. Έγκριση καθορισμού μίας (1) ιδιωτικής θέσης στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α. επί της δημοτικής οδού, Ειρήνης του Δήμου Τρικκαίων (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).
 4. 34. «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Παπαδήμα Βασιλείου του Δημητρίου & Παπαδήμα Δέσποινας του Δημητρίου, στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙΙ» (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).
 5. 35. «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Τρικαλιάρη Παναγιώτη του Παύλου & Μαχαίρα Αργυρούλας του Κων/νου, συζ. Παύλου Τρικαλιάρη, στην περιοχή Σαράγια» (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).
 6. 36. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων, λόγω προσκύρωσης Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των Μαρίας Αντωνίου-Σιμοπούλου του Γεωργίου και Δημητρίου Αντωνίου του Γεωργίου, στην περιοχή Δεξιά Οδού Καλαμπάκας(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 7. 37. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δημητρίου Ούτρα του Κων/νου, στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙΙ.( απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 8. 38. Έγκριση της κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ο Μύλος των Ξωτικών» για την περίοδο 2018-2019 στον Πολυχώρο Μύλου Ματσόπουλου.(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 9. 39. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).
 10. 40. Α. Διόρθωση του ποσού της αποζημίωσης της κ. Μαρίας Στεργιοπούλου του Αθανασίου, η οποία προκύπτει μετά από συμψηφισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Β. Αποζημίωση της Μαρίας Στεργιοπούλου του Αθανασίου, η οποία προκύπτει μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 11. 41. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας της οδού ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ σε «ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΙΑΔΗ». (355/2017 & 213/2018 ΑΔΣ)
 12. 42. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας ανωνύμου οδού στην περιοχή Ριζαριό του Δήμου Τρικκαίων σε «ΟΔΟΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ». (359/2018 ΑΔΣ)
 13. 43. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας πεζοδρόμου που υφίσταται ως «Πάροδος Φολεγάνδρου» σε «ΟΔΟΣ ΠΕΤΑΛΙΩΝ» . (358/2018 ΑΔΣ)
 14. 44. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 8/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί  αιτήματος  της  Επιτροπής  κατοίκων  Κ.Πύργου   για ονοματοθεσία πλατείας»
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. 45. Συζήτηση περί του Προϋπολογισμού του Μύλου των Ξωτικών 2018 – 2019 και ανάθεσης σχεδιασμού και λειτουργίας του θεματικού πάρκου του Δήμου Τρικκαίων , ο Μύλος των Ξωτικών 2018 – 2019  στην e-Trikala A.E.
 2. 46. Χορήγηση αδειών συμμετοχής για τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Μύλος των Ξωτικών 2018-2019» .

 

 

 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. 47. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Τρικάλων το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018
 2. 48. Εξειδίκευση πίστωσης για την Διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Φιλαρμονικών της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων που θα πραγματοποιηθεί στα  Τρίκαλα στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018.
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. 49. Έγκριση ανάληψης κυριότητας ηλεκτροκίνητου οχήματος.
 2. 50. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών μηνός Οκτωβρίου
 3. 51. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για τη Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου
 4. 52. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών
 5. 53. «Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων».
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 54. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης
 2. 55. Έγκριση Πρόσληψης ‘Έκτακτου Προσωπικού για την Αντιμετώπιση Εποχικών και Πρόσκαιρων Αναγκών Κάλυψης Δράσεων Πολιτικής Προστασίας
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. 56. Διαγραφή ποσού τροφείων, ωφελούμενου βρέφους του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού.
 2. 57. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για μεταστέγαση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων.
 3. 58. Έγκριση 1ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφικούς, Παραμυθούπολη, Ηλιαχτίδα, στους παιδικούς Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ. Καλυβίων, Ουράνιο Τόξο Πρίνους και Αερόστατο Βαλτινού και βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Δ΄, του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2018– 2019
 4. 59. Έγκριση (1η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς Ηλιαχτίδα, Παραμυθούπολη, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ’, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Φαλώρειας, Μεγ. Καλυβίων, «Αερόστατο» και «Ουράνιο Τόξο» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2018-2019.
 5. 60. Έγκριση (2η Εισήγησης) εγγραφών ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2018-2019.
 6. 61. Έγκριση χρηματικού ποσού για την κάλυψη δαπάνης: <<χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο πολίτη>>
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. 62. Τροποποίηση της αριθ.623/2018 ΑΔΣ με θέμα: Έγκριση προμήθειας οχημάτων –μηχανημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ