Δήμος Τρικκαίων

28η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 15/11/2016

19:0015/11/2016

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 3. κ. Μπακρατσά Δημήτριο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριάκης
 4. κ. Παπαγεωργίου Μιχάλη Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αρδανίου
 5. κ. Σταμούλη Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βαλτινού
 6. κ. Πούλιο Ελευθέριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γλίνου
 7. κ. Τσιούνη Κωννσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γοργογυρίου
 8. κ. Ντινόπουλο Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου
 9. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 10. κ. Σκυλοδήμου-Βλάχου Αγορή Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου
 11. κ. Λάμπα Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πατουλιάς
 12. κ. Ραποτίκα Ιωάννη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πρίνου
 13. κ. Λουβιτάκη Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ριζώματος
 14. κ. Κατσακιώρη Φώτιο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Λιοπράσου
 15. κ. Σκουφά Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 15/11/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα  19:00  για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Χορήγηση αδειών συμμετοχής για τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Μύλος των Ξωτικών 2016-2017» .
 2. Συζήτηση περί του προϋπολογισμού του Μύλου των Ξωτικών 2016-2017(εξ αναβολής)

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. 9η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 2. Έγκριση της αρίθ. 188/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:”Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια λειτουργίας του Μύλου των “Ξωτικών”
 3. Έγκριση της αρίθ. 176/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα “Κανονιστική Διάταξη σχετικά με την στάθμευση στην πόλη”(εξ αναβολής)
 1. Έγκριση της αριθ. 529/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2016 – Γ΄τρίμηνο».
 1. Έγκριση της αριθ. 530/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αφαιρεθέντων αντικειμένων λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (Ν4257/2014 – ΦΕΚ 93 Α΄)».
 1. Έγκριση της αριθ. 187/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την κατασκευή κεραίας σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. (κωδικός θέσης 0500068), που βρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Λιόπρασου του Δήμου Τρικκαίων».
 1. Έγκριση της αριθ. 186/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Διασφάλιση «Εισόδου-Εξόδου» υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 34, παρ. 3β και 3γ, του Ν. 2696/99 (ΚΟΚ)».
 1. Έγκριση της αριθ. 185/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση, καθορισμού δύο (2) θέσεων στάθμευσης, γενικής χρήσης για ΑμΕΑ του Δήμου Τρικκαίων, επί των οδών 21ης Αυγούστου και Μιαούλη».
 1. Έγκριση της αριθμ. 190/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση της κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ο Μύλος των Ξωτικών» για την περίοδο 2016-2017 στον Πολυχώρο Μύλου Ματσόπουλου».
 1. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 184/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Υποβολή εισήγησης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 500kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «ΣΕΡΙΦΗΣ Α. – ΛΕΚΚΑΣ Χ. Ο.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «ΤΗΓΑΝΑΣ» της Τ.Κ. Βαλτινού του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων».

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Λήψη απόφασης επί:1) Ένστασης της Α.Ε. “Καρατζούνης ΑΤΕΒΕ” κατά της αριθ.71492/9-12-2015 απόφασης της Δ/νσης Τ.Υ. περί έκπτωσης της ανωτέρω Εργοληπτικής Επιχείρησης από το έργο” Μελέτη-Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Τρικκαίων και 2) Από κοινού διάλυση της σύμβασης του ανωτέρω έργου.
 1. Εξέταση της από 20-10-2016 με αριθμ.πρωτ.57237 Ένσταση της «ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.» Αναδόχου του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.1+627,18 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ.3+286,16» και εξέταση της αίτησης της Αναδόχου Εταιρείας περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
 1. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ “ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ”
 1. Κατανομή ΣΤ΄ και Ζ΄ δόσης ΣΑΤΑ 2015
 1. Έγκριση ΣΑΥ-ΦΑΥ για το έργο “Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή έργων υποδομής νεοεντασσόμενων περιοχών Δήμου Τρικκαίων 2016 – 2017
 1. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ)
 1. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ» καθώς και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) που συνοδεύουν το εν λόγω έργο.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 1. Μετατόπιση – παραλλαγή δικτύου διανομής Χ.Τ. στον Υ-432 Τρικάλων λόγω διάνοιξης δρόμου από το Δήμο Τρικκαίων (οδός Λεωχάρη).
 1. Έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι»

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο λόφο του Προφήτη Ηλία στη θέση Φρούριο καθώς και του εξωτερικού του χώρου .
 1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 351/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου ως προς τον δικαιούχο κ. Μπίχτα Γεώργιο του Ιωάννη
 1. Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.
 1. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων και σχολικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Παραληθαίων, Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Παληοκάστρου, Μεγάλων Καλυβίων, Εστιαιώτιδας.
 1. Πρόωρη λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αγροτεμαχίου) στην Τοπική Κοινότητα Πατουλιάς στη θέση <<ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ>> επιφάνειας 14,00 στρεμμάτων και εκ νέου εκμίσθωση αυτού.
 1. Έγκριση εγκατάστασης τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών – POS-στα δημοτικά ταμεία.
 1. Τροποποίηση της αριθμ. 533/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 1. Εκμίσθωση δημοτικών σχολικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων.
 1. Απευθείας εκμίσθωση χώρων του δημοτικού ακινήτου-κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Β. Τσιτσάνη 31 στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών, απαλλαγής προσαυξήσεων και παραγραφής απαιτήσεων από οφειλέτες του Δήμου»
 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή δεξιά οδού Καλαμπάκας.
 1. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου – δημοτικού καταστήματος προερχόμενο εκ κληροδοσίας Ιωάννη Ματσόπουλου, που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Αλβανικού Μετώπου 32, επιφάνειας 64,00 τ.μ.
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τοπ. Κοινότητα Μεγαλοχωρίου, με σκοπό την αγροτική χρήση (γεωργική – κτηνοτροφική) .
 1. Λήψη Απόφασης για την Υπογραφή Συμβολαίων Εκποίησης Οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Γλίνους του Δήμου Τρικκαίων.
 1. Ακύρωση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π. – Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων για τα έτη 2009 – 2010 – 2011- 2012 και τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, την άρση δέσμευσης, καθώς και την διαγραφή κατόχου και την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο – οδηγό οφειλέτη.

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας
 1. Πρόσληψη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή

 

Γενικά

 

 1. Έκδοση ψηφίσματος λήψης μέτρων για την ανακούφιση των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν από την πρόσφατη καταστροφική πλημμύρα(εξ αναβολής)
 1. Έγκριση σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού για την επιχορήγηση των Δράσεων Κοινωφελούς Εργασίας από το Τ.Π. & Δανείων.
 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση Επιστημονικής- Ιατρικής- Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα «Καρκίνος μαστού: Εξελίξεις στη Χειρουργική Θεραπεία & την Αποκατάσταση Μαστού μετά Μαστεκτομή», του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων.
 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, του Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων.

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση τμήματος της ειδικής δημοτικής έκτασης με ΚΑΕΚ 45027ΕΚ00035, στην κτηματική περιφέρεια του Γλίνους του Δήμου Τρικκαίων, με αυθαίρετες δεντροφυτεύσεις, αυθαίρετη καλλιέργεια αμπέλων και αυθαίρετες κατασκευές επί αυτού, από τους κ.κ. Ιωάννη και Χρήστο Νικολάου και λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης(εξ αναβολής).
 1. Λύση σύμβασης δωρεάς ακινήτων στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, επανάκτηση κυριότητας δωρηθέντων ακινήτων και μεταγραφή στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Τρικάλων.

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

 1. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων»
 1. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 

 1. Μετατόπιση στύλου στην οδό Ηροφίλου του Δήμου Τρικκαίων.
 1. Κατανομή ΣΑΤΑ 2016 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Έγκριση αιτήματος δανεισμού δύο έργων χωρίς καταβολή αντιτίμου από το Μουσείο Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση έκθεσης με τίτλο: «Διαιρεμένες μνήμες 1940-1950», από 1 Δεκεμβρίου 2016 έως 26 Φεβρουαρίου 2017».
 1. Αποδοχή ποσού 296.940,00€ και κατανομή ποσού 296.494,59€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων

 

Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας

 

 1. Ορισμός του αριθμού των υπαλλήλων που θα φέρουν στολή δικυκλιστών

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. «Αποδοχή αμοιβαίας εσωτερικής μετακίνησης τέκνων ωφελούμενων γονέων που τοποθετήθηκαν με εντολή τοποθέτησης στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α΄ ΒΑΡΔΙΑ (Πρωινή) και Β΄ ΒΑΡΔΙΑ (Απογευματινή) του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Τρικκαίων για την περίοδο 2016-2017»
 1. «Λήψη απόφασης επί αιτήματος εξυπηρετούμενου γονέα για την διαγραφή ποσού μηνιαίας συνδρομής (τροφεία) μηνός Ιουλίου 2016 »
 1. Περί έγκρισης (1η Εισήγησης) διαγραφής νηπίων στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς Ηλιαχτίδα, Παραμυθούπολη, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ. Καλυβίων, και «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» Βαλτινού του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017.
 1. Τροποποίηση της 484/2016 ΑΔΣ περί έγκρισης των προσφερόμενων θέσεων ανά κατηγορία δομής για τις/τους ωφελούμενες/ους του ΕΣΠΑ
 1. Περί έγκρισης (2η Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς Ηλιαχτίδα, Παραμυθούπολη, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας Μεγ. Καλυβίων, Ουράνιο Τόξο και «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» Βαλτινού του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017» και κατάταξης ισοβαθμησάντων στην Α΄ ομάδα επιλαχόντων των Βρεφονηπιακών Σταθμών (Βρεφικά Τμήματα) Ηλιαχτίδα και Παραμυθούπολη.
 1. Έγκριση διαγραφής ποσού μηνιαίας συνδρομής τροφείων από τον κ. Μήτσιο Δημήτριο του Κωνσταντίνου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
 1. Τροποποίηση της με αριθμό 554/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων ( ΑΔΑ: Ω6ΒΔΩΗ9-ΒΩ7) με τίτλο «Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή δράσεων: ενημερωτικών, καλλιτεχνικών, δημοσιότητας με θέμα την ανάδειξη του φαινομένου της Βίας κατά των γυναικών και τη Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», ως προς το αριθμό, το είδος και τα ποσά των δαπανών που αναγράφονται στον περιλαμβανόμενο στην ως άνω απόφαση Πίνακα Δαπανών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ