Δήμος Τρικκαίων

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου13/2/2020

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 11/2/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου.
 2. Πρόωρη λύση της μίσθωσης του καταστήματος Κ13 που βρίσκεται στη δημοτική αγορά με πρόσοψη στην οδό Ηρώων Αλβανικού Μετώπου και εκ νέου εκμίσθωση αυτού (απόφαση Κοινότητας Τρικκαίων).
 3. 3. Πρόωρη λύση της μίσθωσης δημοτικής έκτασης, 22,205 στρεμμάτων στην Τ.Κ. Ριζώματος.
 4. 4. Παράταση μίσθωσης του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως του λήμματος της συστάδας 10Γ του Δημοτικού-Διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς-Κουμαριάς στον κ. Αβδουλά Αθανάσιο του Ιωάννη.
 5. Παράταση σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επιφάνειας 50 τ.μ που βρίσκεται στην Τ.Κ Πλατάνου της Δ.Ε Παραληθαίων.
 6. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 600,00 τ.μ στη θέση «ΚΑΡΑΟΥΛΑ» στην περιοχή Πύργος , στην εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E και συνεγκατάσταση της εταιρείας VICTUS NETWORKS A.E.(124/2019 απόφαση Κοινότητας Τρικκαίων).
 7. Απευθείας εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης επί του ΒΔ πυλώνα φωτισμού στο Δημοτικό γήπεδο στην εταιρεία VODAFONE A.E για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.(123/2019 απόφαση Κοινότητας Τρικκαίων).
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Oνοματοδοσία της μικρής αίθουσας στην αίθουσα ενδυνάμωσης  του  Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Τρικάλων (οδό Κατσιμήδου) σε « ΑΙΘΟΥΣΑ  ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ».
 2. Έγκριση της αριθμ. 1/2020 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: « Γνωμοδότηση σχετικά με την προσθήκη της προσωνυμίας “Κώστας Βάρναλης” στην επωνυμία του 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων».
 3. Έγκριση της αριθμ. 2 /2020 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Aποδοχή ποσού 291.700,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων – Α’ Κατανομή ποσού έτους 2020».
 • Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας
 1. Επέκταση – ανανέωση για ακόμη δύο (2) έτη της υπ’ αριθμ. 3611/06-02-2018 σύμβασης εργασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 300/2019 και 590/2019 αποφάσεων του ΔΣ περί συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών -ERTICO-ITS Europe , ως προς τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού.
 2. 13. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής και Επικοινωνιακής Προβολής του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2020.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 14. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2020 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. 15. Έγκριση της αριθ. 1/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Έγκριση κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου)
 3. 16. Έγκριση της αριθ. 2/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.000,00 m2 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γλίνου και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 217 (αναδασμός αγροκτήματος Γλίνου, έτους 1972) και τμήμα του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 450270602001
 4. 17. Έγκριση της αριθ. 3/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Εξορθολογισμός λειτουργίας υφιστάμενων δικτύων άρδευσης Ν.Τρικάλων” της Π.Ε.Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. 18. Έγκριση 4ης «Εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2019-2020».
 2. 19. Έγκριση 5ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020

 

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ