Δήμος Τρικκαίων

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου1/2/2023

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί την 1/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχή σας με τηλεδιάσκεψη την 1/02/2023 και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/09-07-2022) και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νση Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και επιλογής ακινήτου προς μίσθωση για τη στέγαση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων.
 3. Ονοματοδοσία του γηπέδου καλαθοσφαίρισης στη θέση Αλώνια της Κοινότητας Πρίνους του Δήμου Τρικκαίων σε “ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ”.

 

Δ/νση Πολεοδομίας

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 104/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συνέχισης της δωρεάν παραχώρησης τμήματος δημοτικής έκτασης με ΚΑΕΚ 451304633001 στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διότι έχουν εκλείψει οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει.

 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ»
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση ζημιών Δήμου Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, Υποέργο 2: «Αντιπλημμυρική προστασία – Καθαρισμός κοίτης στον Αγιαμονιώτη ποταμό».
 4. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων  & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2023.
 5. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής Έργων.
 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας οικον. έτους 2023 του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Απαλλαγή προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου.
 3. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) λόγω λανθασμένης είσπραξης.
 4. Διαγραφή ποσών εισφοράς σε χρήμα, μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και προσκύρωσης οικοπέδου στην περιοχή Δεξιά οδού Καλαμπάκας, από την Ευαγγελή Αποστόλου του Γεωργίου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

 

 1. Διαγραφή μισθωμάτων έτους 2021 ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
 2. Διαγραφή ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση της μελέτης του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων. Υποέργο 4: Δημιουργία κοινής οπτικής ταυτότητας των επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 2. Συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 75/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη «Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 39/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.531/2018 ΑΔΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”».

(Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 1. Λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ2, Ρ7, Ρ28, Ρ27 και Π31, σε τμήματα των οδών Χαρ. Τρικούπη, Δεληγιώργη και Αλεξάνδρας με τη μονοδρόμηση αυτών. (Εξ αναβολής 15ο θέμα -25ης/2022 Συνεδρίασης).

(Η αριθμ. 260/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 1. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ» αναδόχου Κοινοπραξίας «Α.ΤΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.–Π.ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 2. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ» αναδόχου Κοινοπραξίας «ΑΘ ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΑΘ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

(Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 1. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 2. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» επί της οδού Καποδιστρίου αναδόχου εταιρίας «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ.- ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.».  (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 3. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2023.
 • (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 1. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων Δ΄ Τριμήνου έτους 2022. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 1. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Τρικκαίων, κατηγορίας/ειδικότητας ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ με εξειδίκευση κολύμβηση, από τέσσερις (4) ώρες σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως.
 2. Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Τρικκαίων, κατηγορίας /ειδικότητας ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (κολύμβηση), από τέσσερις (4) ώρες σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως.

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Απολογισμός του Χριστουγεννιάτικου θεματικού Πάρκου «ο Μύλος των Ξωτικών 2022 – 23».

(Απόφαση e-Trikala A.E. )

 

Γενικά

 1. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ