Δήμος Τρικκαίων

30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου31/10/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 30η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 31/10/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 και 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 παρ.1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019) καθώς και την υπ΄αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, που αναφέρονται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Αίτηση εξαίρεσης κατάργησης του αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ» Δήμου Τρικκαίων.
 2. Συζήτηση περί του Προϋπολογισμού του Μύλου των Ξωτικών 2023-24 και έγκριση ανάθεσης σχεδιασμού και λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου του Δήμου Τρικκαίων, «ο Μύλος των Ξωτικών 2023 – 2024»,  στην e-Trikala  E.».

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις – τσιμεντοστρώσεις πεζοδρομίων 2023 εντός της πόλης των Τρικάλων».
 3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».
 4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2022 – 2023».
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2022 – 2023».
 6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 2022 – 2023».
 8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ» .
 9. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ».
 10. Έγκριση 4ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ».
 11. Έγκριση 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ.
 12. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ.
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αισθητικές αναβαθμίσεις πολύ μικρών πλατειών στον Δ. Τρικκαίων».
 14. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της: «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΕΑΚ) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄ΗΛΕΚΤΡΑ΄».
 16. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΑΞΑΣ».
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» εργασιών του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 18. Έγκριση 2ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ».
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΓΑΡΧΗΣ».
 20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ».
 21. ‘Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  5ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ A’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 24. Έγκριση ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργo: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» προϋπολογισμού 1.8000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας   (KA 64-7326.0032) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5161088.
 25. Έγκριση ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργo: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ» προϋπολογισμού 7.0000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (KA 64-7326.0031) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5161088.
 26. Έγκριση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ».
 27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ».
 28. Έγκριση 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δ. Τρικκαίων για το 2023.

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση διαγραφής ποσού 124,47€ που αφορά εισφορά γης σε χρήμα στην περιοχή Δεξιά οδού Καλαμπάκας ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν και επαναβεβαίωση στο σωστό οφειλέτη .
 2. Ανάκληση της με αρ. 120/2023 Α.Δ.Σ και κατ΄αρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 6.000,00 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Κεφαλοβρύσου για κτηνοτροφική εγκατάσταση.(εξ αναβολής 14ο θέμα/27η κατεπείγουσα συνεδρίαση).
 3. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα από τον κ. Καραμπούλα Δημήτριο του Ιωάννη, στην περιοχή «Πάσχου Ι (Δερπανοπούλου)», λόγω μη υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε χρήμα σύμφωνα με την 10762/07-12-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με την οποία κυρώθηκε η διορθωτική πράξη εφαρμογής.
 4. Αποδοχή της ετήσιας εισφοράς στην ΠΑΔΥΘ ΑΕ  (Φο.Δ.Σ.Α) που αναλογεί στο Δήμο Τρικκαίων για το έτος 2024 και του κόστους αποκομιδής ανακυκλώσιμων Υλικών συσκευασίας .
 5. Διαγραφή μισθωμάτων του περιπτέρου που βρίσκεται έμπροσθεν του ξενοδοχείου Αχίλλειον.
 6. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε ενοίκια τάφου στο Α΄ Κοιμητήριο, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.
 7. Παράταση μίσθωσης της δημοτικής έκτασης 6.016,34 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή Κόκκινου Πύργου.
 8. Πρόωρη λύση μίσθωσης αγροτεμαχίου έκτασης 15,86 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση Μαγούλα -Ομπρέι στην Κοινότητα Πλατάνου.
 9. Έγκριση εκμίσθωσης, κατάρτιση και έγκριση των όρων εκμίσθωσης του ισογείου καταστήματος κληροδοτήματος Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη, επιφάνειας  20,17 τ.μ, που βρίσκεται επί της οδού Αμαλίας 2 στα Τρίκαλα

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 1. Έγκριση σύναψης χρησιδανείου του Δήμου Τρικκαίων με τη «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α) για τη δωρεάν βραχυχρόνια παραχώρηση χρήσης, εννέα (9) κενών κατοικιών, του οικισμού εργατικών κατοικιών «ΤΡΙΚΑΛΑ VI», ιδιοκτησίας Δ.ΥΠ.Α.(τ. ΟΕΚ), για ανθρωπιστικούς λόγους προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες στεγαστικές ανάγκες οικογενειών δημοτών που επλήγησαν βάναυσα από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel.
 2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής Διαδημοτικής Σύμβασης μεταξύ του Δ. Τρικκαίων και του Δ. Φαρκαδόνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας» (συνεχιζόμενη δομή) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θεσσαλία» της Περιφέρειας Θεσσαλίας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Λήψη απόφασης περί του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (συνδρομή) του ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», του ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ», του ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α΄ και Β΄ Βάρδια του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2023-2024. (Η αριθμ. 431/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου Οικονομικού έτους. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Τρικάλων στο Ο.Τ. Γ631 της πολεοδομικής ενότητας IV, συν. «ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ-ΓΑΡΔΙΑΚΙ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ» και συγκεκριμένα επί της οδού Παπαδιαμάντη, με τη μετατόπιση της Ρ.Γ. ,ώστε αυτή να συμπίπτει με τη διαμορφωμένη επί μακρόν, υπάρχουσα κατάσταση και επιβολή πεζοδρόμου μεταξύ των ιδιοκτησιών με Κ.Α.0805012 και 0805011.
 5. (Η αριθμ. 142/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (εξ αναβολής 39ο θέμα/22η τακτική συνεδρίαση).
 6. Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Τρικάλων στα Ο.Τ. Γ465, Γ466 και ΚΧ της Πολεοδομικής Ενότητας VI “Στρατώνες-Καραμανλή-Αμυγδαλιές» και συγκεκριμένα επί των οδών Ηλέκτρας-Μπάρδα και Ανώνυμης οδού μεταξύ του Ο.Τ. Γ466 και ΚΧ , με τη μετατόπιση των Ρ.Γ. και Ο.Γ., ώστε αυτές να συμπέσουν με τη διαμορφωμένη, επί μακρόν, υφιστάμενη κατάσταση». (Η αριθμ. 170/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 7. Έγκριση κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση & τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου, «ο Μύλος των Ξωτικών 2023 – 2024» στον πολυχώρο του Μύλου Ματσόπουλου. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

 1. Ορισμός υπόλογου του Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, της Πράξης: «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5221262.

 

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

 1. Έγκριση Σύνθεσης και Λειτουργίας της Χωρικής Αρχής Τρικκαίων, ως Όργανο – Ομάδα Αρμόδιο για τη Διοίκηση και τη Διακυβέρνηση της Νέας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) της Αστικής Αρχής Τρικκαίων, που θα υποβληθεί για έγκριση και χρηματοδότηση της Εφαρμογής της, στο Πλαίσιο της Προτεραιότητας (5) «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις» του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021 – 2027.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του περιεχομένου και έγκριση υποβολής πρότασης της Νέας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Τρικκαίων, με σκοπό την χρηματοδότηση της εφαρμογής της, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας (5) του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021–2027.

 

Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΠΑΔΥΘ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου “αποκομιδή των απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Εστιαιώτιδας, Καλλιδένδρου, Μ. Καλυβίων, Παληοκάστρου, Παραληθαίων και Φαλώρειας έτους 2023-2024”.
 2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΠΑΔΥΘ ΑΕ του έργου “παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον θρυμματισμό ογκωδών αντικειμένων και πράσινων αποβλήτων στις Δημοτικές Ενότητες Τρικκαίων, Εστιαιώτιδας, Καλλιδένδρου, Μ. Καλυβίων, Παληοκάστρου, Παραληθαίων και Φαλώρειας έτους 2023-2024”.

 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 1. «Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ