Δήμος Τρικκαίων

30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:0011/12/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να πληρωθούν άμεσα οι προμηθευτές των σχολικών μονάδων του Δήμου, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 11/12/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2018 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
  1. Αποδοχή ποσού 305.980,00€ και κατανομή ποσού 298.461,03€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων – Δ΄ Κατανομή 2018.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ