Δήμος Τρικκαίων

31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου18/12/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 18/12/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  • 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2019
  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  • 2. Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2019
  • 3. Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τρικκαίων έτους 2019

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ