Δήμος Τρικκαίων

32η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου18/12/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 18/12/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Δ/νση Πολεοδομίας

 

1. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 121/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα “Έγκριση δωρεάν προσωρινής παραχώρησης χρήσης κτηρίου του Δήμου Τρικκαίων στην 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.)”

2. Εκτιμήσεις ακινήτων που εμπλέκονται στις ανταλλαγές- παραχωρήσεις εκτάσεων μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και Τ.ΕΘ.Α.

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)».(εξ αναβολής)

4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019»

5. Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ»

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων)  του  Δήμου  Τρικκαίων.

9. Λήψη απόφασης επί αίτησης του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Τρικκαίων, Ν. Τρικάλων»

11. 9η Κατανομή της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης , 11ης και 12ης  δόσης  ΣΑΤΑ   2017

12. Έγκριση υλοποίησης του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα, αθλητικοί χώροι σχολείων κλπ 2018» μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους Τρικκαίων, Μετεώρων, Πύλης και Φαρκαδόνας και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

13. Έγκριση υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΤΗΡΑΣ» μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρειας Θεσσαλίας και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων

15. Ανάθεση της μελέτης του έργου: «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων» στον κατά την αξιολόγηση πρώτο διακριθέντα του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων.

16. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Τρικκαίων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», ως προς τη διάρκειά της.

17. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας: «Σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης & διαστασιολογικής αποτύπωσης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Τρικκαίων».

18. 12η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2018

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

19. Έγκριση της αριθ 186/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τρικάλων περί 3ης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.

20. Τροποποίηση εν μέρει των με αριθμ. Αποφάσεων 398/2014, 489/2015, 284/2016, 713/2016, και 663/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου –Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων

21. Τροποποίηση εν μέρει των με αριθμ. αποφάσεων 397/2014, 283/2016 και 198/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου –Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων”».

22. Έγκριση προϋπολογισμού οικον. ετους 2019 του “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”

Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων οικονομικού έτους 2019.

 

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

 

24. Μεταφορά λήμματος της συστάδας 10γ του Δημοτικού – Διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς

 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

 

25. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της Πρωτοχρονιάς στις 31 Δεκεμβρίου 2018, στην πόλη μας .

 

Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 

26. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

27. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για την Δ/νση Καθαριότητας-Περ/ντος & Αγρ. Ανάπτυξης

28. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών

29. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή 97 δένδρων για την ανάδειξη του Κάστρου Τρικάλων

30. Επείγουσα απ’ ευθείας ανάθεση για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων

31. Τροποποίηση της αριθ.623/2018 ΑΔΣ με θέμα: Έγκριση προμήθειας οχημάτων –μηχανημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.(εξ αναβολής)

 

Γενικά

 

32. Αίτημα ορισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων του δημοτικού συμβούλου, που θα τον εκπροσωπεί στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Τρικάλων, καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή αυτού, για τη διετία 2019-2020, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ιδρυτικού καταστατικού του

33. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου και Δήμου Τρικκαίων.

34. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τρικκαίων

35. Έγκριση σύναψης συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για τη λειτουργίας ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων”

36. Μετακίνηση Αντιδημάρχου εκτός έδρας.

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 

37. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Δώσε ένα παιχνίδι και πάρε ένα στολίδι

38. Τροποποίηση υπ’ αριθμ 519/2018 ΑΔΣ με θέμα: Λήψη απόφασης περί θεμάτων Εναρμόνισης: α) Της αποδοχής των όρων του Προγράμματος από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019, β) Του καθορισμού κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων του ΕΣΠΑ στις δομές του Δήμου Τρικκαίων, γ) Έγκρισης των προσφερόμενων θέσεων, δ) Της παροχής εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων, ε) Ορισμού αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρωτών αυτού για την επικοινωνία του Δήμου Τρικκαίων με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

39. Έγκριση (2η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2018-2019.

40. Έγκριση (3η Εισήγησης) εγγραφών ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2018-2019.

41. Έγκριση πρωτοκόλλου επιστημονικής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

42. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των γονέων από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για την φιλοξενία των παιδιών τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

43. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

44. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 201/2018 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: «Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.319,00 m2 η όποια βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πρίνους και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 22α, (αναδασμός αγροκτήματος Πρίνους, έτους  1969)».

45. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 202/2018 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: «Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 880,00 m2 η όποια βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φωτάδας και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 138, (αναδασμός αγροκτήματος Φωτάδας, έτους 1973).

46. Έγκριση 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2018 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

47. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου

48.Έγκριση διαγραφής ποσών, απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου και επαναβεβαίωση ποσών σε οφειλέτες του Δήμου

49. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.

50. Διαγραφή ποσού για ενοίκιο οικογενειακού τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο έτους 2018, από την Καψιώχα Μαριγούλα του Θεοδ., ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν

51. Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επιφάνειας 40 τ.μ , που βρίσκεται στην Τ.Κ Γοργογυρίου της Δ.Ε Κόζιακα.

52. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του μισθωμένου δημοτικού ακινήτου –καταστήματος Κ18 στη δημοτική αγορά, από την Χασιώτη Ευθυμία του Δημ. στον Χασιώτη Αθανάσιο του Κων/νου.

53. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου ΙΙ λόγω κύρωσης διορθωτικής πράξης εφαρμογής και επαναβεβαίωση των οφειλών με βάση τους νέους πίνακες επιβολής στους νέους οφειλέτες

54. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα, μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για οικόπεδα στην περιοχή «Πάσχου ΙΙ» και επαναβεβαιώσεις της εισφοράς σε χρήμα και της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα επί το ορθό σύμφωνα με την 13η διορθωτική πράξη εφαρμογής.

55. Ανανέωση παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ Φωτάδας της Δ.Ε Καλλιδένδρου, στον  Κυνηγετικό  Σύλλογο Τρικάλων

56. Μετακινήσεις καταστημάτων εντός της Δημοτικής αγοράς που περικλείεται από τις οδούς Β.Τσιτσάνη, Μιαούλη, Ηρώων Αλβανικού Μετώπου και Κλεμανσώ

57. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του ∆ήμου για το έτος 2019

58. Έγκριση απαλλαγής καταβολής μισθώματος των δύο κυλικείων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Μπάρας.

59. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην θέση Παλιοπήγαδο στην κτηματική αγροτική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου, με σκοπό την κτηνοτροφική χρήση και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης

60. Έγκριση χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου ογδόντα (80) ηλεκτρονικών υπολογιστών (πενήντα (50) στο ισόγειο και τριάντα (30) στο πατάρι)» στην εταιρεία «ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ – ΛΟΥΛΕΣ – ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.»

61. Έγκριση δαπάνης για το Ν.Π.Δ.Δ Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνης

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

62. Έγκριση χορήγησης Υποτροφιών του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων για το σχολικό έτος 2018-2019

63. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή του 1ου Τουρνουά Μπάσκετ της Εθνικής Εφήβων σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με την Ακαδημία Μπάσκετ Ίκαροι Τρικάλων στις  27 & 28 Δεκεμβρίου 2018

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ