Δήμος Τρικκαίων

33η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου31/12/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης απόφασης σε θέμα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 31/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση 17ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2018 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ