Δήμος Τρικκαίων

36η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου19/12/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 36η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 19/12/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, (με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχή σας με τηλεδιάσκεψη την 19/12/2023 και ώρα 14:00 στο email: gram.ds@trikalacity.gr), σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ. 91/ τ.Α΄/13-04-2023), καθώς και βάσει του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 4257/2014 άρθρο 1 παρ. 2, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

1. Έγκριση χορήγησης Υποτροφιών από το Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων διάρκειας εννέα (9) μηνών με αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2022 για το σχολικό έτος 2022-2023 και ανανέωσης υποτροφιών για το σχολικό έτος 2023-2024.

2. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).

3. Δωρεά βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων και στη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης νομού Τρικάλων.

 

  • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Άνοιγμα των κλειστών οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος κληροδοτήματος Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη, επιφάνειας 20,17 τ.μ, που βρίσκεται επί της οδού Αμαλίας 2 στα Τρίκαλα και ανάδειξη πλειοδότη.

5. Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου-καταστήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκαίων εκ κληροδοσίας Ιωάννη Ματσόπουλου, επιφάνειας 42 τ.μ  που βρίσκεται στην οδό Μιαούλη 1.

6. Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 45211/13-10-2023 αίτηση περί απαλλαγής προσαυξήσεων.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 49132/8-11-2023 αίτηση περί απαλλαγής προσαυξήσεων.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 51140/17-11-2023 αίτηση περί απαλλαγής προσαυξήσεων.

10. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου

11. Διαγραφή ενοικίων οικογενειακού τάφου στο Α΄Κοιμητήριο, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

12. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. Πρωτ. 25339/18-05-2022 σύμβασης, για την Ομάδα Δ: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων δικτύων και υποδομών» του υποέργου 3: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας», της Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων».

13. Παράταση της συνολικής διάρκειας της υπ. αριθμ. Πρωτ. 28122/02-06-23 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012810364 2023-06-02) σύμβασης για την ««ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (CLIMATE CITY CONTRACT) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ “100 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030””».

14. Μετάθεση χρόνου παράδοσης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 34137 /12-07-2023 σύμβασης για την «Ανάπλαση Δημοτικού ScatePark στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & Δημιουργία Πάρκου Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων».

15. Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 29099/09.06.2023 σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενων κερκίδων θεάτρου στο κάστρο της πόλης των Τρικάλων.

 

  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ».

17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Ζηλευτής».

18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αισθητικές αναβαθμίσεις πολύ μικρών πλατειών στον Δ. Τρικκαίων».

20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών για λειτουργία κλιματισμού στα Δημοτικά Κτίρια» και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) -1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ».

22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ»

23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ (ΤΑΡΤΑΝ) ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ”.

25. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

26. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «KATAΣΚΕΥΗ 20ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: KATAΣΚΕΥΗ 20ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

27. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ».

28. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΥΡΝΑΣΙΟΥ» ΣΤΟ ΒΑΡΟΥΣΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ «ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ».

29. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

30. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ.

31. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ».

32. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αισθητικές αναβαθμίσεις πολύ μικρών πλατειών στον Δ.Τρικκαίων».

33. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

34. Λήψη απόφασης για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ».

35. Λήψη απόφασης για 2η παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

36. Έγκριση 3ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΚΟΝΔΥΛΗ ) ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ».

37. Αποδοχή των όρων και προσχώρηση στην ειδική σύμβαση δεσμευμένου (Escrow Account) λογαριασμού (με επιμέρους δεσμευμένους λογαριασμούς δικαιούχων) για την εκταμίευση χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το Πρόγραμμα :Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο ( Sub.2-16631)» .

38. Έγκριση ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Υποέργο 1: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΒΑΡΟΥΣΙ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΖΑΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ » (Κ.Α. 64-7326.0030), με Κωδικό Πράξης ΟΠΣ ΤΑ 5161088 στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

39. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο” ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”.

40. Έγκριση ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργo: «Εργασίες Εναρμόνισης Λειτουργούντων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Τρικκαίων στην κείμενη νομοθεσία» (Κ.Α. 64-7321.0005), με Κωδικό Πράξης ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 ,από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών».

  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

41. Έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ2, Ρ40 και Π31 στην οδό Ζαλόγγου. (Η αριθμ. 126/2023 Απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).

42. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα Ι συνοικίας «Ζωαγορά», με την μετατόπιση των ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών, στα Ο.Τ. Γ1235 & Γ1235α (επί της οδού Καλαμπάκας), στα Τρίκαλα.( Η αριθμ. 180/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

43. Έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ41, Ρ42, Ρ7 και Ρ27, στην οδό Σωκράτους από την οδό Κονδύλη μέχρι την οδό Τιουσόν. (Η αριθμ. 181/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

44. Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων Ρ2 στη συμβολή των οδών Αγίου Νεκταρίου και Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στο Λογγάκι Τρικάλων. (Η αριθμ. 182/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

45. Έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Π31 (Μ.Β. 2,50 t) στην οδό Ικαρίας από την οδό Λέσβου μέχρι την οδό Κυθήρων. (Η αριθμ. 183/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

46. Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 856,00μ2, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Πλατάνου και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 140α(αναδασμός έτους 1963 αγροκτήματος Πλατάνου) και τμήμα του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 451141119008/0/0. (Η αριθμ. 191/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

47. Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.000,00 μ2, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Πλατάνου και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 140α (αναδασμός έτους 1963 αγροκτήματος Πλατάνου) και τμήμα του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 451141101001/0/0. (Η αριθμ. 198/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

48. Έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ2, Ρ7, Π31, Ρ40, Ρ28, Ρ27, και Ρ23 στην οδό εισόδου της λίμνης Γκιτζή και την μονοδρόμηση αυτής σε όλο το μήκος της, στο Κεφαλόβρυσο του Δήμου Τρικκαίων». (Η αριθμ.199/2023 Απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).

49. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. (Η αριθμ. 548/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

50. Απαλλαγή από ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ λόγω των πλημμυρών”. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

  • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

51. Επέκταση του Προγράμματος Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών που απασχολούνται στον Δήμο Τρικκαίων.

52. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης, για τις Δομές Φιλοξενίας Βρεφών και Νηπίων του Δήμου Τρικκαίων στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης: «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών».

53. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση αντικειμένων που αφορούν την συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European City Facilitty (EUFC) που χρηματοδοτείται από το Life (Αρ.Σύμβασης:558/05EL001073R).

54. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέσω του Προγράμματος Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».

55. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων» Υποέργο 2 «Παράρτημα ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων στο Κηπάκι» Συνεχιζόμενη δράση με Κωδικό ΟΠΣ 6003313 στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

 

  • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

56. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών των Πράξεων με τίτλο: 1. «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων (Συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003313 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» 2.«Συνέχιση λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών στο Δήμο Τρικκαίων με Κωδικό ΟΠΣ 6003288 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», 3. «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Τρικκαίων με κωδικό ΟΠΣ 6003255 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

57. Έγκριση αποφάσεων των επιτροπών καταστροφής αντικειμένων του τμήματος Φροντίδας παιδικής Ηλικίας.

 

  • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

58. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.(Η αριθμ. 193/2023 απόφαση ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ).

 

  • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

59. Έγκριση των Όρων του Αναθεωρημένου – Επικαιροποιημένου Τεύχους και Λήψη Νέας Απόφασης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και ΛΕΙΨΩΝ, με αντικείμενο την ανάληψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων των διαδικασιών προπαρασκευής, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ», με Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

60. Έγκριση Τροποποίησης της Υφιστάμενης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και ΣΥΜΗΣ, αλλά με τη Συμπερίληψη σε αυτή και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), ως Τρίτος Συμβαλλόμενος Φορέας. Έγκρισης Σύναψης της Τροποποιημένης αυτής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, του Δήμου ΣΥΜΗΣ και της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., βάσει των Αναθεωρημένων Όρων αυτής, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΔΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ».

  • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

61. Ορισμός υπολόγου του Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, της πράξης: “ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ” με κωδικό ΟΠΣ 5221262.

 

  • Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

62. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Τρικκαίων έτους 2024.

63. Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ