Δήμος Τρικκαίων

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου20/2/2020

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 20/2/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Διόρθωση της 21/2020 ΑΔΣ που αφορά την έγκριση οριστικής μεταβίβασης του οικοπέδου με αριθμό 169 που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου, ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων, στον κ. Γούλα Απόστολο του Ευαγγέλου, κατόπιν εκποίησης .
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα V “Σαράγια-Αγ.Κων/νος-Εργατικά”, (Απόφαση Νομάρχη 4209/11-08-1988, Φ.Ε.Κ.640/Δ/05-09-1988), στην είσοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, και στο Ο.Τ.25, για τη δημιουργία κυκλικού κόμβου, με επιβολή Κ.Χ. και επιβολή πεζοδρόμου σε τμήμα της οδού Καβράκου, από οδό Ασκληπιού έως οδό Ευριπίδους, κατάργηση πεζοδρόμου τμήματος της οδού Καβράκου από οδό Ασκληπιού έως οδό Ισοκράτη και επιβολή Κ.Φ. “Κοινωνική Μέριμνα”, και (Κ.Φ.) “Σταθμός Λεωφορείων”(Απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)..
 2. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα VI, X, XI, συν. «Στρατώνες, Βουβή, Κέντρο», (Απόφαση Νομάρχη Τρικάλων 2941/05-09-1990, ΦΕΚ 539/Δ/11-10-1990), στη συμβολή των οδών, Μετεώρων, Πύλης, Ευριπίδους και Ελευθερίας, για τη δημιουργία κυκλικού κόμβου, με αναδιάταξη Κ.Χ. (Απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση 3ης Κατανομής της 1ης, 2ης , 3ης και 4ης δόσης ΣΑΤΑ 2018».
 2. Έγκριση της με αρ. 06/2020 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση  της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων» στο πλαίσιο της αρίθμ. 2645/25-7-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων –ΕΤΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον».
 3. Έγκριση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων για την Ανάπλαση του Δημοτικού Skate Park Τρικάλων» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση Δημοτικού Skate Park Τρικάλων» στο πλαίσιο της αρίθμ. 2645/25-7-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων –ΕΤΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον».
 4. Έγκριση της με αρ. 02/2020 μελέτης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» στο πλαίσιο της με αρ. 4359/22-11-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» του Ε.Π «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
 5. Έγκριση της με αρ. 03/2020 μελέτης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» στο πλαίσιο της με αρ. 4359/22-11-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» του Ε.Π «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
 6. Έγκριση της με αρ. 04/2020 μελέτης με τίτλο «Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων» στο πλαίσιο της αρίθμ. 2645/25-7-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων –ΕΤΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον».
 7. 10. Έγκριση της με αρ. 05/2020 μελέτης με τίτλο «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων» στο πλαίσιο της αρίθμ. 2645/25-7-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων –ΕΤΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον».
 8. 11. Έγκριση της με αρ. 28/2018 μελέτης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ (Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ (Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)»στο πλαίσιο της αρίθμ. 2645/25-7-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων –ΕΤΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον».
 9. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2020.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2020 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ