Δήμος Τρικκαίων

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου27/2/2020

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 27/2/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

1. Έγκριση της με αρ. 06/2020 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων» στο πλαίσιο της αρίθμ. 2645/25-7-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων –ΕΤΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον».
2. Έγκριση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων για την Ανάπλαση του Δημοτικού Skate Park Τρικάλων» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση Δημοτικού Skate Park Τρικάλων» στο πλαίσιο της αρίθμ. 2645/25-7-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων –ΕΤΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον».
3. Τροποποίηση της αρίθμ. 19/2020 Α.Δ.Σ σχετικά με «Έγκριση της με αρ. 29/2018 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού, κατά μήκος της κοίτης του, εντός του Σχεδίου Πόλης» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης του, εντός του Σχεδίου Πόλης» στο πλαίσιο της αρίθμ. 2645/25-7-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων –ΕΤΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

 Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

4. Έγκριση της αριθμ. 92/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: “Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2020”
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ