Δήμος Τρικκαίων

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

13:3013/2/2024

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 12/02/2024 ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης 13:30 και λήξης 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς την υπ΄ αριθ. 98/8182/26-01-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων την 14η.02.2024.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • θέμα: Έγκριση υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας, της αμκε Συν-ειρμός και του Δήμου Τρικκαίων, για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημέρας και Κινητής Μονάδας για άτομα με Αλτσχάιμερ και άλλες συναφείς διαταραχές στα Τρίκαλα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ