Δήμος Τρικκαίων

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου15/2/2023

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 15/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχή σας με τηλεδιάσκεψη την 15/02/2023 και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/09-07-2022), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Έγκριση παράτασης του συμφώνου συνεργασίας και συν αντίληψης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για τη λειτουργία δύο (2) κινητών σταθμών μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Τρικκαίων, για τα έτη 2024-2027.
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού του Δήμου Τρικκαίων, έτους 2023.
 3. Επέκταση του Προγράμματος Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών που απασχολούνται στον Δήμο Τρικκαίων
 4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέσω του Προγράμματος Επιχορήγησης για την απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Επικαιροποίηση της αριθ. 86/2020 Α.Δ.Σ., που αφορά προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Τρικαλιάρη Παναγιώτη του Παύλου & Μαχαίρα Αργυρούλας του Κων/νου, συζ. Παύλου Τρικαλιάρη, στην περιοχή Σαράγια.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Λήψη απόφασης για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022.
 2. Τροποποίηση της υπ’αρθμ. 15/2022 Α.Δ.Σ. περί «Παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου κατά την χρήση, για την εγκατάσταση τριών συνεπτυγμένων υπαίθριων υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας».
 3. Λήψη απόφασης για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 2022-2023», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Απ΄ευθείας εκμίσθωση του καταστήματος Κ10 που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος της δημοτικής αγοράς, με πρόσοψη στην οδό Κλεμανσώ.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης συμμετοχής πωλητών με δικαίωμα δραστηριοποίησης στις θρησκευτικού χαρακτήρα εορταστικές και επετειακές βραχυχρόνιες αγορές του Δήμου Τρικκαίων έτους 2023».
 3. Εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και δημοτικών σχολικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Τρικκαίων και συγκεκριμένα στη Μπαλκούρα Μπάρας καθώς και τους οικισμούς Ριζαριού-Σωτήρα-Αγίων Αποστόλων-Λεπτοκαρυάς-Καρυές. (Απόφαση Κοινότητας Τρικκαίων).
 4. Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης των δύο κυλικείων που βρίσκονται στο Αθλητικό Κέντρο Μπάρας.

(Απόφαση Κοινότητας Τρικκαίων).

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 48896/11-10-2022 αίτηση περί διαγραφής προσαυξήσεων.
 2. Εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και δημοτικών σχολικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Ριζώματος.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ2, Ρ7, Ρ28, Ρ27 και Π31, σε τμήματα των οδών Χαρ. Τρικούπη και Δεληγιώργη με την μονοδρόμηση αυτών της πόλης των Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 2. Λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ2, Ρ7, Ρ28, Ρ27, Ρ40, Π31 και Π25, στις οδούς Δευκαλίωνος, Πύρρας, Νικομάχου, Φειδίου, Αιόλου, Θεοτοκοπούλου και Ζέρβα και την μονοδρόμηση αυτών της πόλης των Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 3. Λήψη απόφασης για κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνσης σώματος περιπτέρου. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 • Γενικά
 1. Πρόταση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης “Πρώτα οι Πολίτες” με θέμα την άσκηση βίας κατά ανηλίκων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ