Δήμος Τρικκαίων

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου23/3/2023

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, στις 23/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχή σας με τηλεδιάσκεψη την 23/03/2023 και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/09-07-2022), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

Θέμα 1ο Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 2ου εξαμήνου έτους 2022 Δήμου Τρικκαίων.

(Η αριθ. 24/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ