Δήμος Τρικκαίων

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου23/4/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 23/4/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Δ/νση Πολεοδομίας

 

Δωρεά δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή Ριζαριού του Δήμου Τρικκαίων, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 

Έγκριση (7η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2018-2019

Έγκριση (8ης Εισήγησης) εγγραφών ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2018-2019.

Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

« ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α΄ και Β΄ βάρδια του τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας.

Εξειδίκευση πίστωσης για την φιλοξενία Γερμανών Εθελοντών στα πλαίσια της πραγματοποίησης μαζικών στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς της περιοχής ευθύνης του Δήμου Τρικκαίων καθώς και λήψη απόφασης παραχώρησης χώρου για την πραγματοποίηση των ανωτέρω κτηνιατρικών πράξεων.

 

Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για τη Δ/νση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης.

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών μηνός Μαρτίου.

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.

Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ».

11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ»

12. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019»

13. Τροποποίηση της αριθμ.178/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό των εκπροσώπων του Δήμου Τρικκαίων, με τον αναπληρωτή τους, της κοινής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής και εποπτείας της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης.

14. Τροποποίηση της αρίθ. 783/2018 Α.Δ.Σ., ως προς την πηγή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Α΄& Β΄ ΤΟΜΕΑ 2019-2020»

15. Τροποποίηση της αρίθ. 783/2018 Α.Δ.Σ., ως προς την περιγραφή του τίτλου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ»

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοχωρίου»

17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση κλειστού Γυμναστηρίου και Κολυμβητήριου Αθλητικού Κέντρου Μπάρας Τρικάλων»

18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΕΟΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ – ΝΗΣΙΔΑ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»

20. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

21. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

22. Έγκριση μελέτης με  τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  Τ.Κ.ΑΓΡΕΛΙΑΣ»

23. Έγκριση της με αρ. 19/2019 μελέτης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» και υποβολή της εν λόγω πρότασης –αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2496/28-01-2019 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ .

24. Λήψη απόφασης αίτησης του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

11η κατανομή ΣΑΤΑ 2017

26. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους Τρικκαίων, Μετεώρων, Πύλης και Φαρκαδόνας με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα, αθλητικοί χώροι σχολείων κλπ 2018».

27. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Τρικκαίων με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων στο αθλητικό κέντρο Σωτήρας».

28. Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο ευρωπαϊκό έργο « PROSPECT- Peer Powered Cities and Regions» για χρηματοδότηση και εφαρμογή έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο υλοποίησης Σχεδίων Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια και Κλίμα.

29. Εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση ενός (1) ατόμου του Δήμου Τρικκαίων στην πόλη Girona της Ισπανίας από 17 έως 20 Ιουνίου έτους 2019.  Αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο ευρωπαϊκό έργο « PROSPECT- Peer Powered Cities and Regions» για χρηματοδότηση και εφαρμογή έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  στο πλαίσιο υλοποίησης Σχεδίων Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια και Κλίμα.

30. Ανάκληση της με αρ. 126/2019 ΑΔΣ και εκ νέου λήψη απόφασης περί «Έγκρισης της με αρ. 73/2018 μελέτης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» και υποβολή της εν λόγω πρότασης –αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 31630/28-6-2018 (ΑΔΑ 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών».

31. Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων του μέρους της Β΄ Φάσης και παραλαβή του ερευνητικού έργου «Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του πλημμυριακού κινδύνου και την εύρεση βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Ν.Τρικάλων».

32. Αποδοχή της οριστικής ένταξης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση –αναβάθμιση της περιοχής της υπαίθριας λαϊκής αγοράς στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων » και παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο (ΣΑΠΟ) για την υλοποίησή του.

33. 4η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Έργων και Μελετών 2019

34. Εξειδίκευση πίστωσης, για επέκταση δημοτικού φωτισμού σε δημοτικές οδούς του Δήμου Τρικκαίων.

 

 

 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

 

35. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση του 35ου Πανελληνίου Ανταμώματος Βλάχων, που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, στις 21, 22 και 23 Ιουνίου 2019, στην πόλη μας

36. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενοικίαση ηχητικών για την πραγματοποίηση Θεατρικής Παράστασης με τη συμμετοχή των κατοίκων της Κοινότητας Ξυλοπάροικου, στις 1/5/2019, στο Ξυλοπάροικο.

37. Έγκριση συνδρομής αποδελτίωσης δημοσιευμάτων από εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα,  για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Τρικκαίων, έπειτα  από την σχετική άδεια πνευματικών δικαιωμάτων από τον  Οργανισμό  Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου  (ΟΣΔΕΛ).

 

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

 

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του οριστικού κειμένου (τεύχους) της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Τρικκαίων «ΤΡΙΚΑΛΑ: ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΗ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΌΧΘΕΣ ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ», όπως αυτό έχει τελικά αναμορφωθεί κατόπιν της πρόσφατης επικαιροποιήσής του, βάσει των σχετικών παρατηρήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

39. Εξειδίκευση πίστωσης για την επανεκτύπωση εντύπων προβολής της πόλης μας.

40. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών -ERTICO-ITS Europe

41. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της παράτασης ισχύος της σύμβασης σύστασης των δύο δεσμευμένων λογαριασμών (escrow account) μεταξύ του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο υλοποίησης των αντίστοιχων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου με τίτλους «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» και «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 – Άξονας Προτεραιότητας (4) – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα (Σ.Β.Α.Κ.)»¨.

42. Εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση δύο (2) ατόμων του Δήμου Τρικκαίων στο Pays des Condruses του Βελγίου από 6 – 9 Μαΐου έτους 2019, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στο Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας BioCanteens, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

43. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες παραβάσεων ΚΟΚ, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας ετών 2015 – 2016»

44. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου

Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο του Δήμου που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Αγία Μονή Ι, λόγω λανθασμένου οφειλέτη.

46. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή «Δερπανόπουλος» στην Πολεοδομική Ενότητα  VI Στρατώνες, λόγω κύρωσης διορθωτικής πράξης εφαρμογής.

47. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για τα οικόπεδα 01 στο Ο.Τ Γ545 και 12 στο Ο.Τ Γ544 στην περιοχή Αγία Μονή Ι , συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τα οικόπεδα 01 στο Ο.Τ Γ545 και 12 στο Ο.Τ Γ544 στην περιοχή Αγία Μονή Ι  και βεβαίωση της εισφοράς σε χρήμα στους νόμιμους κληρονόμους.

48. Επιστροφή ποσών που κατατέθηκαν ως εγγυήσεις για χρήσεις  κοινοχρήστων χώρων με οικοδομικά υλικά.

49. Διαγραφή οφειλών-μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων

50. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.

Μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου στην

Οικονομική Επιτροπή

 

Γενικά

 

52. Αναγραφή ονόματος πεσόντα στο “μνημείο πεσόντων Ελληνοκαστριτών”

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

53. Χορήγηση αδειών συμμετοχής για το 2ο Θεσσαλικό Φεστιβάλ Φαγητού Δρόμου ( Street Food Festival).

54. Αντικατάσταση εκπροσώπων Τ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας “Αστική Ανάπτυξη” Δήμου Τρικκαίων

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

55. Έγκριση της αριθ. 37/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Έγκριση τοποθέτησης δυο (2) πινακίδων Ρ-40 (απαγόρευση στάσης & στάθμευσης) έμπροσθεν της οικοδομής, υφισταμένης επί της οδού Αιθήκων 41 & Κορωνίδος

56. Έγκριση της αριθ. 39/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Έγκριση τοποθέτησης κυρτών (κοίλων) καθρεπτών ασφαλείας

57. Έγκριση της αριθ.40/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα:Ανάκληση και επαναπροσδιορισμός του άρθρου 9 της “Κανονιστικής Διάταξης σχετικά με την στάθμευση στην πόλη”, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.607/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (176/2016 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα

58. Έγκριση της αριθ.41/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Έγκριση παρακράτησης οικοπέδου ως τράπεζα γης, από την ιδιοκτησία Απόστολου Δραγούτσου, στην περιοχή «Σαράγια».

59. Έγκριση 5ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

60. Έγκριση της αριθ. 82/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Απαλλαγή εγκαταστάσεων από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

61. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή του « 3ου Meteora Wrestling Academy» σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Αθλητικό Παλαιστικό Σύλλογο Τρικάλων (ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΑ) και το Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα (ΚΕΑΠ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, από 28 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2019».

62. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση συναυλίας με τη συνθέτρια και μουσικό Ευανθία Ρεμπούτσικα σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων στην Αίθουσα «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ» του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρικκαίων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ» την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

63. Αποδοχή ποσού 305.930,00€ και κατανομή ποσού 305.471,10€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων- B’ Κατανομή ποσού έτους 2019

64. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση συναυλίας-αφιερώματος στον Ελληνικό Κινηματογράφο, της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με το Σύλλογο Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 στο Υπαίθριο Θέατρο του Δήμου Τρικκαίων

65. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης με την επωνυμία «Τρέχοντας στην πόλη του Αθλητισμού και του Πολιτισμού» σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων και τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Τρικάλων ο ΖΕΥΣ την Κυριακή 5-5-2019 στα Τρίκαλα

66. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή εκδήλωσης «Α΄ Παντρικαλινοί Αγώνες Στίβου ΑμεΑ» που συνδιοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων με το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων ειδικών δημοτικών σχολείων και ατόμων με αναπηρίες Ν. Τρικάλων «ΕΛΠΙΔΑ» και θα πραγματοποιηθεί στις 17/5/2019 στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

67. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση του παραδοσιακού πανηγυριού της Κρηνίτσας τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Επιμορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κρηνίτσας

68. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή εκδήλωσης άσκησης και συνεκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς αναπηρία στο άθλημα βόλεϊ καθιστών (sitting volleyball) σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις 9/5/2019 στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο (Κατσιμήδου)

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

69. Διάθεση θέσεων Μαθητείας από τον Δήμο Τρικκαίων εκπαιδευομένων μαθητών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

70. Έγκριση των όρων και σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την εκπόνηση τεσσάρων (4) μελετών, δημοπρασιών και επιβλέψεων για την εκπόνηση των έργων με τίτλους: 1. Εκπαιδευτικός Πολύ-χώρος Άσκησης,  Εκπαιδευτήριο Αθλοπαιδιών,  3. Εκπαιδευτικός Χώρος Αθλημάτων Κλασικού Αθλητισμού,  4.Γήπεδο εκπαίδευσης ποδοσφαίρου (8Χ8),  παροχή Εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της και ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων, με τον αναπληρωτή του, ως Μέλος της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής και εποπτείας της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ