Δήμος Τρικκαίων

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου23/3/2023

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 23/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχή σας με τηλεδιάσκεψη την 23/03/2023 και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/09-07-2022), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γενικά

1. Συζήτηση επί του αριθμ. πρωτ. 10049/14-02-2023 αιτήματος του συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Τρικάλων περί επιστροφής του μουσειακού τρένου στην πλατεία Πούλιου.

 

Δ/νση Πολεοδομίας

2. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, στο Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», δημοτικής έκτασης, με ΚΑΕΚ 451304001010, η οποία βρίσκεται, στον συνοικισμό Καρυές, Δήμου Τρικκαίων.

3. Συμπλήρωση της με αριθμό 155/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα: “Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων, στις δυτικές παρυφές του Λόφου Προφήτη Ηλία, σε επαφή με τον παραδοσιακό οικισμό Βαρούσι, ( συνεπεία επιβολής άρσης απαλλοτρίωσης, σε συμμόρφωση με την αριθμ. Α441/2020 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων).

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2023.

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις Κοινότητας Παλαιοπύργου».

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΕΛΙΑΣ».

7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 2022-2023».

8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Aνακατασκευή δημοτικού κτιρίου παιδικού σταθμού Μεγ. Καλυβίων».

9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».

10. Λήψη απόφασης για επιμήκυνση της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 2021».

12. Λήψη απόφασης για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

13. Λήψη απόφασης για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ».

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της: «Επικαιροποίησης ενεργειακών επιθεωρήσεων παλιών ΠΕΑ δημοτικών κτιρίων έτους 2015».

16. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

17. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

18. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α΄& Β΄ ΤΟΜΕΑ 2021-2022».

19. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2021-2022»

20. Οριστική παραλαβή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

21. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ».

22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ».

23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Εργασίες βελτίωσης εσωτερικών χώρων στο πάρκο του Αγ. Γεωργίου Ριζαριού.

24. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2021-2022».

25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ 2021-2022».

26. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

27. Έγκριση 2ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»

28. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «KATAΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» Υποέργο 1: KATAΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Συμπλήρωση και βελτίωση υποδομών λειτουργίας του)».

29. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ».

30. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:Εργασίες συντήρησης- επούλωσης βλαβών με ρητινούχα υλικά σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ. Τρικκαίων.

31. Λήψη απόφασης για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

33. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

34. Διαγραφή ποσών τροφείων από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων.

35. Λήψη απόφασης επί αιτήματος με αρ.πρωτ.16224/15-3-2023 του σωματείου «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ» για δωρεάν παραχώρηση χώρου.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

36. Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Τρικκαίων”.

(Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

37. Έγκριση 4ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 545/2015 ΑΔΣ περί Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων” (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)

38. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2023. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

39. Έγκριση σύναψης πρόσθετης πράξης τροποποίησης σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για το σκοπό αυτό. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

40. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 160/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων με θέμα: « Έγκριση της αριθ. 162/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Απαγόρευση στάθμευσης σε τμήματα των οδών Γεωργάκη Ολυμπίου-Κολοκοτρώνη και μετατόπιση θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

41. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα Ι συνοικίας «Ζωαγορά», με την επιβολή πεζοδρόμου μεταβλητού πλάτους στο Ο.Τ.Γ.1236 (πλησίον της οδού Καλαμπάκας). (Η αριθμ. 23/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

42. Έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ39 στην οδό Καλαμπάκας, από την οδό Σταυροπούλου μέχρι την οδό Βαρατάση. (Η αριθμ. 25/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

43. Εφαρμογή της Πολεοδομικής Μελέτης, της Πολεοδομικής Ενότητας «ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ-ΓΑΡΔΙΚΑΚΙ», που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ Δ΄/449/-29-06-1988 και τοποθέτηση πινακίδων Ρ-55-Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, επί του τμήματος της οδού Χρυσομηλιάς, από τη συμβολή αυτού με την οδό Καλογριανής, έως το πέρας αυτού.(Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

44. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθμ. 31/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

45. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ39 στην οδό Βασ. Τσιτσάνη, από την οδό Κοσμά Αιτωλού μέχρι την οδό Καζαντζάκη. (Η αριθμ. 32/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

46. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας πλατειών στον οικισμό ΤΡΙΚΚΗ. (Απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).

47. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή γέφυρας Πάσχου. (Απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).

48. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού κάθετης στην οδό Χασίων. (Απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).

49. Καταρχήν λήψη απόφασης για μετονομασία της οδού Όθωνος. (Απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).

50. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδών στη περιοχή «Αλώνια Μπάρας». (Απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).

51. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Πυργετού. (Απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).

52. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Περδικορράχης. (Απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

53. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.900,00 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια των Αγίων Αποστόλων της Κοινότητας Τρικκαίων, για κτηνοτροφική εγκατάσταση και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης.

54. Διαγραφή ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

55. Εξουσιοδότηση του υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων, Μπάκου Αθανάσιου για το κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών.

56. Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου-γραφείου τελετών επιφάνειας 120 τ.μ που βρίσκεται στην οδό Ικαρίας της Κοινότητας Τρικκαίων.(Απόφαση Κοινότητας Τρικκαίων).

57. Απ΄ευθείας εκμίσθωση του καταστήματος Κ20 που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος της δημοτικής αγοράς , με πρόσοψη στην οδό Μιαούλη.

58. Διαγραφή ποσών συνδρομών ΚΔΑΠ ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

59. Εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος επιφάνειας 50 τ.μ που βρίσκεται στο Κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Πλατάνου στη Δ.Ε Παραληθαίων.

60. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 1.635,27 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Πρίνου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.

61. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του μισθωμένου δημοτικού καταστήματος Κ27, που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος της δημοτικής  αγοράς  με πρόσοψη στην οδό Β.Τσιτσάνη, από τον Βασταρούχα Κων/νο του Ιωάν., στην εταιρεία 14 ΟΖ CAFE E.E.

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

62. Αύξηση ωραρίου εργασίας από 20 ώρες σε πλήρες ωράριο την εβδομάδα (32 ώρες), της υπαλλήλου Ελένης Κουκουσούλη του Αποστόλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΏΝ/ ΣΤΡΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης έτους 2022 – 2023».

63. Αύξηση ωραρίου εργασίας από 20 ώρες σε πλήρες ωράριο την εβδομάδα (32 ώρες), της υπαλλήλου Σοφίας Γιαϊλίδου του Στυλιανού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΏΝ/ ΣΤΡΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης έτους 2022 – 2023».

64. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων” Υποέργο 2 “Παράρτημα ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων” με κωδικό ΟΠΣ 5001996 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”.

65. Έγκριση ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων για το σχολικό έτος 2022-2023.

66. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Τρικκαίων.

67. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέσω του Προγράμματος Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

68. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ στο Δήμο Τρικκαίων.

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

69. Προσωρινή δωρεάν παραχώρηση χρήσης του πρώην Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Ζηλευτής Τρικάλων στον Επιμορφωτικό Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Ζηλευτής.

70. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2022.

71. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2022.

72. Ορισμός μελών της πενταμελούς κριτικής επιτροπής για τη θεσμοθετημένη εκδήλωση «Λαζαρίνες» για το έτος 2023, του Tμήματος Πολιτισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Τρικάλων.

73. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

74. Ονοματοδοσία του γηπέδου καλαθοσφαίρισης Διαλεκτού, από γήπεδο καλαθοσφαίρισης Διαλεκτού σε «ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

75. Τροποποίηση του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. (Η αριθ. 24/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ).

76. Έγκριση ετήσιου απολογισμού έτους 2022 και ετήσιου προγραμματισμού έτους 2023, όσον αφορά τις δραστηριότητες της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 242 του Ν.4555/2018.

77. «Εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων LEADER και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης LEADER, στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2023-2027, για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων».

 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

78. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

 

Γενικά

79. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. 16000/15-3-2023 αίτησης περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ