Δήμος Τρικκαίων

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου27/3/2023

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 27/03/2023 ημέρα Δευτέρα, με ώρα 14:00, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

                                                       

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, (1ο θέμα) καθότι το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ» το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24777/7-3-2023 κυα (Β’ 1315), αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα σε επιλεγμένους Δήμους μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Τρικκαίων. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει η δυνατότητα άμεσης ένταξης στο πρόγραμμα ωφελούμενων του προγράμματος στους Δήμους Τρικκαίων και Λαρισαίων, οι οποίοι έχουν αιτηθεί την εξεύρεση στέγης εντός του 1ου 10ημέρου του μήνα Απρίλιου 2023 λόγω απώλειας της μέχρι σήμερα στέγης τους, απαιτείται η έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο πρόγραμμα και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος, (2ο θέμα) λόγω προθεσμίας υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ” έως 31/10/2023.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στην υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ», μέσω σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , του Δήμου Λαρισαίων , του Δήμου Τρικκαίων και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Τρικκαίων e-Trikala A.E.

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

  1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης στο πλαίσιο της Πράξης ‘‘Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων'” με κωδικό ΟΠΣ 5001996 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ