Δήμος Τρικκαίων

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου29/4/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/4/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ169/τ.Α΄/18-09-2021), τις υπ΄αριθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  • Γενικά

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων: «Παράταση παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Π.Α.Ε.» για τις αγωνιστικές περιόδους 2022-2023 και 2023-2024».

 

  • Δ/νση Πολεοδομίας

2. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, στην Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία, δημοτικής έκτασης, η οποία βρίσκεται στο Φλαμούλι Τρικάλων με σκοπό την εγκατάσταση συστήματος Περιβαλλοντικού Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΠΑΜΣ).

 

  • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

4. Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη του μισθώματος δημοτικού ακινήτου (Γραφείου τελετών) επιφάνειας (120) τ.μ που βρίσκεται  στην οδό Ικαρίας .

 

  • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

5. Εξουσιοδότηση Υπογραφής Σύμβασης Σύνδεσης NetMetering Μουσείου Τσιτσάνη.

 

  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

6. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).

7. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 125.000,00 ευρώ στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.

8. Εξουσιοδότηση Υπογραφής Σύμβασης Σύνδεσης NetMetering 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων.

 

  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

9. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών έτους 2022.

10. Ορισμός υπόλογου και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων όσον αφορά το έργο: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι Δήμου Τρικκαίων» (Κ.Α. 64-7326.0006).

11. Έγκριση 5ης τροποποίησης εν μέρει της αρθμ. 434/2019 ΑΔΣ με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 980.900,00€ σύμφωνα με την αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ και κατανομή του σχετικού ποσού».

 

  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

12. Έγκριση της αριθμ. 147/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για μείωση του τέλους χρήσης του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή (κουβούκλιο) του περιπτέρου».

13. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2022.(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

14. Έγκριση της αριθμ. 208/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απαλλαγή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας».

15. Έγκριση της αριθμ. 61/2022 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου κατά χρήση, εμβαδού 15-20 τ.μ. για την εγκατάσταση ξύλινου οικίσκου στον χώρο του  τεμαχίου με αριθμ.271 αγροκτήματος Πρίνου”.

16. Έγκριση της αριθμ. 64/2022 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια Γλίνου.

17. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 70/2022 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: Κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνσης σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου), Ασκληπιού και Γαριβάλδη.

18. Έγκριση της 74/2022 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: “Κανονιστική απόφαση επί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων επί των οδών Καρδίτσης, 25ης Μαρτίου, Ασκληπιού και Λέσβου στην πόλη των Τρικάλων.

19. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” του Δήμου Τρικκαίων. (απόφαση Eκτελεστικής Eπιτροπής)

 

  • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

20. Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 83/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Αποδοχή παράτασης υλοποίησης της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001328 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020».

21. Έγκριση εισήγησης 4ης εγγραφής και 3ης διαγραφής ωφελουμένων παιδιών στους βρεφονηπιακούς – βρεφικούς – παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2021-2022.

22. Συγκρότηση Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων σχολικού έτους 2022-2023.

23. Λήψη απόφασης: 1) για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 2) των δικαιολογητικών για την επανεγγραφή/εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2022-2023, με πληρωμή τροφείων, 3) του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) και 4) των κριτηρίων μοριοδότησης αυτών.

24. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Aνοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα » με κωδικό ΟΠΣ 5063594 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ