Δήμος Τρικκαίων

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου27/6/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω άμεσης λήψης αποφάσεων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 27/6/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 2. Έγκριση του 1ου και τελικού ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 22ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 3. 1. Έγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» 2. Έγκριση εφαρμογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16) «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση», που δεν οφείλεται σε αμέλεια ή αδράνεια της υπηρεσίας, για την ανάθεση με προσφορές της μελέτης:
 4. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2019
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ¨ ΕΜΑΥΤΙΩΝ¨ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 6. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 43895/7-6-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση πισίνας και κτηρίων στο πάρκο Αγίου Γεωργίου Δήμου Τρικκαίων» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV  «Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Δωρεά δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή Ριζαριού του Δήμου Τρικκαίων, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 154/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2019 -Α’ Τρίμηνο”
 2. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 3. 10. Γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 499ΚWe» ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΕ», στη θέση «Ματσαγγάνα», της κοινότητας Μεγάρχης, στο Δ.Δ. Φαλώρειας του Δήμου Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.(εξ αναβολής)
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 11. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 2. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτη του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων
 3. 13. Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου
 4. 14. Εξέταση αιτήματος δημότη για διαγραφή προσαυξήσεων που οφείλεται σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρω βίας.
 5. 15. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
 6. 16. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2018
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. 17. Τροποποίηση της 351/2019 ΑΔΣ με θέμα: «Καθορισμός των δικαιολογητικών για την επανεγγραφή/εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019-2020, με πληρωμή τροφείων και ενταγμένων στη δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2019-2020», του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών.
 2. 18. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή ωφελούμενων ΕΣΠΑ, για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών με μηνιαία συνδρομή, των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών, των ΚΔΑΠ «Ο Σταθμός», ΚΔΑΠ «Το Φρούριο», ΚΔΑΠ «Η Ομόνοια» και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» (Α’ και Β’ βάρδια) του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019-2020.
 3. 19. Εξειδίκευση πίστωσης για την προβολή δραστηριοτήτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Τρικκαίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019- 2020»
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. 20. Αποδοχή ποσού 252.000,00€ και κατανομή ποσού 251.622,00€ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2019 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, Σ.Α.Τ.Α.
 2. 21. Παραχώρηση χρήσης του αύλειου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ράξας στο Μορφωτικό Σύλλογο Ράξας Τρικάλων
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 22. Διάθεση θέσεων Μαθητείας από τον Δήμο Τρικκαίων εκπαιδευομένων μαθητών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ, στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας για το σχολικό έτος 2019-2020».
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. 23. Εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση δύο (2) ατόμων του Δήμου Τρικκαίων στην πόλη Troyan της Βουλγαρίας από 1 – 4 Ιουλίου έτους 2019, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στο Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας BioCanteens, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III.

 

 

 • Γενικά
 1. 24. Λήψη απόφασης για την διαπίστωση συνέχισης της αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα στις Δημοτικές Ενότητες Εστιαώτιδας, Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Μ. Καλυβίων, Παληοκάστρου, Παραληθαίων & Φαλώρειας του Δήμου Τρικκαίων και έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης με την ΠΑΔΥΘ ΑΕ
 2. 25. Έγκριση πρακτικού διάθεσης των δημοτικών χώρων στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ