Δήμος Τρικκαίων

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19/4/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 19/4/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έγκριση της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας & Παιδικής χαράς επί της οδού Ραδινού» αποκλειστικά με δαπάνες της εταιρίας Metallico A.E., καθορισμός των όρων εκτέλεσης του έργου και έγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ.
 2. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΓΛΙΝΟΥ»
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΚΕΜΟΣ”»
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου και αποπεράτωση 23ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων».
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2014-2015» .
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Μελέτη-Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τρικκαίων.
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1ου ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» .
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικού πάρκου Τ.Κ. Ριζώματος Δ. Τρικκαίων».
 9. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: “ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”, των ΣΑΥ & ΦΑΥ που τη συνοδεύουν και της κατάθεσης φακέλου-πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση του εν λόγω έργου στο Π.Δ.Ε. 2018 του ΥΠΠΕΘ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ».
 10. Εγκριση 1η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ 7ης, 8ης, 9ης , 10ης, 11ης ΚΑΙ 12ης ΔΟΣΗΣ ΣΑΤΑ 2017
 11. Έγκριση ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» .
 12. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 13. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των αδερφών Δήμων ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, με αντικείμενο την εκπόνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων έξι (6) συγκεκριμένων μελετών για λογαριασμό του Δήμου Αντιπάρου
 14. Έγκριση ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τρικκαίων (ΣΒΑΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 – Άξονας Προτεραιότητας (4) – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα
 15. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 16. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2018-2019 και β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  {Η ΤΡΙΚΚΗ}, προϋπ/σμού δαπάνης 181.982,40 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 2. Παραγραφή υποχρεώσεων του Δήμου Τρικκαίων προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας.
 3. Έγκριση διαγραφής ποσού τροφείων Ζ’ Παιδικού Σταθμού από χρηματικό κατάλογο  του Δήμου
 4. Έγκριση αποδοχής παραίτησης του κ. Αντωνίου Σπυρίδωνα του Ευαγγέλου από τη μίσθωση δημοτικής έκτασης επιφανείας 10,387 στρεμμάτων στην τ.κ. Κεφαλοβρύσου, επαναληπτικής δημοπρασίας της δημοτικής έκτασης καθώς και κατάπτωση της αρ. 103/4910/27-03-2018 εγγυητικής επιστολής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας που εκδόθηκε στο όνομα του κ. Αντωνίου Σπυρίδωνα  υπέρ του Δήμου Τρικκαίων
 5. Έγκριση σύμβασης χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την Διενέργεια Συναλλαγών των λογαριασμών ειδικού σκοπού πάγιων προκαταβολών Tοπικών Kοινοτήτων
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Φιλολογικό Ιστορικό Λογοτεχνικό Σύνδεσμο Τρικάλων (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα: “Βραβείο Φιλίας Τρικάλων 2018” την Κυριακή 6 Μαίου 2018 στην αίθουσα “ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ” του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ”.
 2. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Αθλητικό Παλαιστικό Σύλλογο Τρικάλων (ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΑ) και το Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα (ΚΕΑΠ) για τη διεξαγωγή του Meteora Wrestling Academy -international model Camp, που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου 2018, στα  Τρίκαλα  και   στην  Καλαμπάκα.
 3. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον «Γυμναστικό Σύλλογο Αίγλη Τρικάλων», για τη διεξαγωγή της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα γιορτής χορού και άθλησης «Με τους ρυθμούς της καρδιάς» αφιερωμένη στα παιδιά ΑΜΕΑ, στις 21-22 Απριλίου 2018, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου, στην πόλη των Τρικάλων
 • Γενικά
 1. Ενημέρωση – Συζήτηση για την πορεία υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παρέμβασης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο «Ασκληπιός : Στα ίχνη του Μύθου του…»
 2. Μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ Βάϊου Αναστασίου
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. «Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης».
 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την μετακίνηση της Επιτροπής στον προς αδελφοποίηση Δήμο Ύψωνα της Κύπρου  από 3 έως 5 Ιουνίου 2018
 2. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση Επιστημονικής- Ιατρικής- Ενημερωτικής Διημερίδας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
 3. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την προμήθεια στεφανιών, για τις ανάγκες εθνικών επετείων, τοπικών εορτών για το έτος 2018-19.
 4. Έγκριση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων

 

 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 5/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί πρότασης-αίτησης του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή» κ. Δ. Παπαθανασίου για την τοποθέτηση μνημείου των εκτελεσμένων συμπολιτών μας την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στη θέση “Νταμάρια” και μετονομασία της οδού ΧΑΣΙΩΝ»(εξ αναβολής)
 2. Έγκριση της αριθμ. 42/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (κωδικός θέσης ΤΡΙΚΑΛΑ 2100_2353)»
 3. Έγκριση της αριθ. 44/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Περίπτερο στη συμβολή των οδών Ιάσωνος και Ασκληπιού.
 4. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Χαρίδημου – Δημητρίου Τζήμα στην περιοχή Κεραμαριά πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής.(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 5. Συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, λόγω μη πλήρους τακτοποίησης και επιβολής εισφοράς σε χρήμα, για την ιδιοκτησία, στο Ο.Τ.Γ1189, με Κ.Α.1601001, των κ.κ. Τέγου Γεωργίου του Ιωάννη, Καραδήμα Αικατερίνης του Βασιλείου, συζ. Τέγου Γεωργίου και Τέγου Ιωάννη του Γεωργίου, στην Πολεοδομική Ενότητα «Δεξιά οδού Καλαμπάκας».(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 6. Ανάκληση της αριθ. 206/2018 ΑΔΣ και λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων Δ.Κ. Τρικκαίων.(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 7. Ανάκληση της αριθ. 212/2018 ΑΔΣ και λήψη εκ νέου λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων Τ.Κ. Τρικκαίων.
 8. Έγκριση ή μη του σχεδίου Συμφωνητικού Συνεργασίας για την ανακύκλωση ειδών ιματισμού»(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 9. Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.632,71 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Προδρόμου και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 501, (αναδασμός αγροκτήματος Προδρόμου, έτους 1998)(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 10. Λήψη απόφασης επί της αριθ.πρωτ.67561/11-12-2017 αίτησης-ενημέρωσης της Αστικής Εταιρείας Κοινοπραξίας ΤΑΧΙ Τρικάλων (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 11. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Τρικκαίων (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Λήψη Απόφασης για πληρωμή Δικαιούχου Οικονομικής Ενίσχυσης Πληγέντων και Προνοιακών Επιδομάτων Πλημμυροπαθών.
 2. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που διοργανώνουν τα ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΔΑΠ ΦΡΟΥΡΙΟ του τμήματος Παιδικής Μέριμνας & Τρίτης Ηλικίας
 3. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση Διάλεξης με θέμα «Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΝΩΣΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»
 4. Έγκριση διαγραφής ποσών μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
 5. Έγκριση (7ης Εισήγησης) διαγραφών ωφελούμενων νηπίων από τη δύναμη των βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών Μεγαλοχωρίου και Α’ του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018.
 6. Έγκριση (7ης Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς Σταθμούς Α’, Β’,  Παλαιόπυργου και Ριζώματος,  περιόδου 2017-2018
 7. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2017-2018
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. Έγκριση διάθεσης λήμματος του Δημοτικού – Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς διαχειριστικής περιόδου 2018
 2. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. Ανάκληση της αριθ. 73/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων περί «Έγκρισης Παραχώρησης του με αριθμό Κυκλοφορίας ΚΗΗ-3582 λεωφορείου μεταφοράς Α.μ.Ε.Α από το Δήμο Τρικκαίων στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων» και λήψη νέας απόφασης περί «Δωρεάς του με αριθμό Κυκλοφορίας ΚΗΗ-3582 λεωφορείου μεταφοράς Α.μ.Ε.Α από το Δήμο Τρικκαίων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 2. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.
 3. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κινητών πραγμάτων του Δήμου Τρικκαίων στο Δήμο Δρόπολης Αλβανίας
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Ορισμός Προέδρου Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ λόγω παραίτησης.
 2. Ορισμός Προέδρου και αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. “Αστικής Ανάπτυξης Α.Ε.” λόγω παραίτησης.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ