Δήμος Τρικκαίων

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

19:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου7/4/2024

Καλείσθε να προσέλθετε στην 9η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 7/04/2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα: Απονομή της τιμητικής διάκρισης του χρυσού μεταλλίου της πόλης, σε εκτέλεση της αριθμ. 1/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, στον κ. Ηλία Μόσιαλο, Καθηγητή Πολιτικής της Υγείας και Διευθυντή και ιδρυτή του LSE Health στο Λονδίνο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ