Δήμος Τρικκαίων

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19:00Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων23/7/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω άμεσης λήψης αποφάσεων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 23/7/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ»
 2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019»
 3. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
 4. Εισήγηση επί του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019»
 5. Εισήγηση επί των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Παλαιοπύργου»
 6. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ Δ.Ε.    ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ,  ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ,  ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ» .
 7. Εισήγηση επί του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ».
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ»
 9. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ,  ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ».
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Τροποποίηση της 407/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων που αφορά στη σύσταση της επιτροπής για την διενέργεια της εμποροπανήγυρης .
 2. Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο του Δήμου που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι, λόγω λανθασμένου οφειλέτη.
 3. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τ.Κ Λιόπρασου της Δ.Ε Παληοκάστρου, στην COSMOTE A.E, για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.
 4. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα, που έχει βεβαιωθεί, λανθασμένα, εξ’ ολοκλήρου, στο όνομα του κ. Σιαφογάκη Χρήστου του Αποστόλου, για οικόπεδα ιδιοκτησίας του πατέρα του, Σιαφογάκη Αποστόλου του Χρήστου ( θανών), στην περιοχή «ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ-ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ».
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εντύπου προβολής της πόλης μας.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2019 Συνδέσμου Σαμαριναίων ΚΟΡΗΣ Ν. Τρικάλων.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Έγκριση (8η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2018-2019.
 2. «Λήψη απόφασης περί θεμάτων Εναρμόνισης: 1) Της αποδοχής από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ των όρων του Προγράμματος στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, 2) Της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δικαιούχων voucher 3)Του καθορισμού κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων του ΕΣΠΑ στις δομές του Δήμου Τρικκαίων, 4) Της έγκρισης των προσφερόμενων θέσεων, 5)Της παροχής εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων, 6) Ορισμού αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρώτριας αυτού για την επικοινωνία του Δήμου Τρικκαίων με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.».
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Τρικκαίων.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. (κωδικός θέσης 1002353) (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)
 2. Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (κωδικός θέσης 12011974) (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
 3. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 • Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου της πλατείας στην ΤΚ Προδρόμου κατά την διοργάνωση του τοπικού πανηγυριού στις 28 – 29/08/2019.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ