Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις για το ΚΗΦΗ του Δήμου Τρικκαίων

5/7/2018 - 11/7/2018

 

Ο Δήμος Τρικκαίων καλεί τους δυνητικά επιλαχόντες ωφελούμενους του ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ» να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής από τη 05/07/2018 μέχρι την 11/07/2018 , στα κεντρικό γραφεία της Δομής. Ο Δήμος Τρικακίων είναι ο ανάδοχος του έργου, στο πλαίσιο της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΣΤΗ ΟΕΣΣΑΛΙΑ/ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού -ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του «Ε.Π. Περιφέρεια Θεσσαλίας».
Για όσους αδυνατούν να μετακινηθούν προβλέπεται η κατ’ οίκον επίσκεψη και η συμπλήρωση της αίτησης από στέλεχος της δομής. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ» είναι Μονάδα δωρεάν ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων (άνω των 65 ετών) και ατόμων ΑΜΕΑ δυναμικότητας 25 ωφελούμενων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λπ.) και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει. Σκοπός του ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών. Η Δομή στελεχώνεται με μία νοσηλεύτρια, δύο κοινωνικούς φροντιστές και μία εργαζόμενη ως βοηθητικό προσωπικό. Επίσης, το Κέντρο διαθέτει οδηγό καθώς και μικρό λεωφορείο για τη μεταφορά των ωφελουμένων προς το Κέντρο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα χώρο της Δομής στο τέρμα της οδού Μυροφύλλου στη συνοικία του Αγίου Οικουμενίου (Σεισμόπληκτα), (συστεγάζεται με το Β’ Παράρτημα ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων) και στο τηλ. 24310 75551.