Δήμος Τρικκαίων

Διεθνές συνέδριο για τον Πηνειό ποταμό

Λάρισα2/11/2018 - 3/11/2018

Η Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα: «Πηνειός Ποταμός: Πηγή Ζωής και Ανάπτυξης στη Θεσσαλία», στη Λάρισα, το διήμερο 2 & 3 Νοεμβρίου 2018.

Το συνέδριο θα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την επιστημονική αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  Θεσσαλίας.

Συνδιοργανωτές είναι το ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας , το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο “Larissa Imperial’’,  (Φαρσάλων 182) στη Λάρισα.

Τηλ: 2410.687600 /  Fax: 2410.687600 / [email protected]

http://www.larissaimperial.com/el/index.html

 

Στόχοι

Βασικό στόχο του Συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη και συσχέτιση όλων εκείνων των παραμέτρων που καθόρισαν την ευρύτερη σημασία του Πηνειού Ποταμού στην πορεία των αιώνων, δεδομένου ότι ο Πηνειός, εκτός από την αυτονόητη επίδρασή του ως ενός ποτάμιου συστήματος, συνδέθηκε με την επί χιλιετίες ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή, την ιστορία τους, τον πολιτισμό τους και γενικά το σύνολο των δραστηριοτήτων τους έως και σήμερα.

 Θεματικοί άξονες

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Α1. Γεωλογική/Γεωγραφική Εξέλιξη του Πηνειού Ποταμού και της Λεκάνης Απορροής του

Α2. Μυθολογία της Θεσσαλικής πεδιάδας

Α3. Ιστορία του Πηνειού Ποταμού και της Θεσσαλίας

Α4. Εξέλιξη των Ανθρώπινων Δραστηριοτήτων στη Λεκάνη Απορροής του Πηνειού Ποταμού (Προϊστορία και Ιστορία)

Α5. Δημογραφική Εξέλιξη και Μελλοντικές Προοπτικές της Θεσσαλικής Πεδιάδας

Β. ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Β1. Υδατικοί Πόροι της Λεκάνης του Πηνειού Ποταμού.

Β2. Υδάτινα Οικοσυστήματα της Υδρολογικής Λεκάνης του Πηνειού Ποταμού (Ποτάμια, λιμναία, παράκτια, μεταβατικά και τροποποιημένα οικοσυστήματα)

Β3. Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Προβλήματα Σενάρια και Λύσεις. Έξυπνες τεχνολογίες (ύδρευση, άδρευση, αφαλάτωση κ.α.)

Β4. Υδρομετεωρολογικά Φαινόμενα (πλημμύρες, ξηρασίες και καταιγίδες)-Παρούσα κατάσταση και μελλοντική εξέλιξη

Β5.  Πανίδα και Χλωρίδα του Ποταμού Πηνειού και της Λεκάνης του

Β6. Πηνειός Ποταμός, η Υδρολογική Λεκάνη του, Ανθρώπινες Δραστηριότητες και Επιπτώσεις (Υδρεύσεις και αποχετεύσεις οικισμών, Αρδεύσεις, Ρύπανση υδατικών πόρων, προβλήματα και λύσεις)

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ-Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Γ1. Γεωργία και Κτηνοτροφία (Καλλιέργειες, νέες δυναμικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία, προοπτικές ανάπτυξης)

Γ2. Βιομηχανία και Μεταποίηση (Είδη βιομηχανίας, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, προοπτικές ανάπτυξης)

Γ3. Τουρισμός (συμβατικός τουρισμός, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, προοπτικές ανάπτυξης)

Γ4. Παραγωγή Ενέργειας (υδροηλεκτρική ενέργεια, άλλες ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προοπτικές ανάπτυξης)

Γ5. Άλλες Οικονομικές Δραστηριότητες (αλιεία, μελισσοκομία, κλπ, προοπτικές ανάπτυξης)

Δ.  ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δ1. Αστική Ανάπτυξη και Πηνειός Ποταμός

Δ2. Αστικές Αναπλάσεις

Δ3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Δ4. Τοπιακός Σχεδισμός

Δ5. Χωροταξία

Δ6. Παρουσίαση καλών  πρακτικών

Ε. ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ε1. Πολιτιστικές Δραστηριότητες και Δυναμική

Ε2. Λαογραφία, Εθνογραφία και Ανθρωπολογία της Θεσσαλικής πεδιάδας

Ε3. Τέχνες

Ε4. Μνημεία Φύσης

Ε5. Ανθρωπογενή Μνημεία

Ε6.Αρχαιολογικές Ανασκαφές

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ1. Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση ( Εθνικό  και Ευρωπαϊκό πλαίσιο )

Δ2. Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων (κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς)

Δ3. Πολιτική Προστασία

Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ε1. Εκπαιδευτικοί και Ερευνητικοί Φορείς

Ε2. Έρευνα και Καινοτομία στη Θεσσαλία

Ε3. Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Εργαλεία και Δομές Ανάπτυξης

Ε4. Χρηματοδοτικά Εργαλεία-Καλές πρακτικές

 

Τιμητική Επιτροπή 

Πρόεδρος  Τιμητικής Επιτροπής  Γεώργιος Κωτσός   , Πρόεδρος  ΠΕΔ Θεσσαλίας  , Δήμαρχος Μουζακίου.

Πρόεδρος Συνεδρίου Καραλαριώτου  Ρένα,  Γενική Γραμματέας  ΠΕΔ Θεσσαλίας, Επικεφαλής Αντιπολίτευσης Δ. Λαρισαίων ,  πρ. Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας , Πολιτικός Μηχανικός .

Επιστημονική Επιτροπή

Συντονιστής: Λουκάς Αθανάσιος, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Θ.

Οργανωτική Επιτροπή

Συντονιστής: Τσούμας Δημήτριος, Διευθυντής ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Υποβολή Εργασιών

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν εκτεταμένη περίληψη (σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν), θα ήταν χρήσιμο ν’ αναφέρουν τον θεματικό άξονα που εντάσσεται η εισήγηση τους. Οι εισηγήσεις θα αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή στο email [email protected].

H προθεσμία υποβολής ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2018.  Η επιστημονική επιτροπή θα αξιολογήσει τις εκτεταμένες περιλήψεις, θα επιλέξει εκείνες που θα παρουσιαστούν και εκείνες που θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά.

 

Οδηγίες σύνταξης των περιλήψεων των εργασιών 

 1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι από 500 έως 2000 λέξεις.
 2. Όλα τα περιθώρια της σελίδας (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά) να είναι τρία (3) εκατοστά.
 3. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι μονού διαστήματος γραμμών, σε πλήρη στοίχιση, με γραμματοσειρά Calibri 12 στιγμών.
 4. Η σειρά παρουσίασης να είναι: Τίτλος, Συγγραφείς, Στοιχεία συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά, Κείμενο περίληψης.
 5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και με μέγεθος 14 στιγμών, κεντραρισμένος και bold.
 6. Να γραφεί η ιδιότητα, ο εργασιακός χώρος των συγγραφέων καθώς και η πόλη με πεζά γράμματα.
 7. Μετά τα ονόματα των συγγραφέων και σε άλλη γραμμή να αναφέρονται 4 έως 5 λέξεις κλειδιά με πεζά γράμματα με μέγεθος 12 στιγμών, χαρακτηριστικές του περιεχομένου της εργασίας.

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2410533103, 2410259757

Email: [email protected]

Site: www.pedthessalias4pinios.gr

Facebook: ΠΕΔ Θεσσαλίας Διεθνές Συνέδριο Πηνειός Ποταμός Πηγής Ζωής και Ανάπτυξης

Twitter: ped_thessalias4pinios

Instagram: ped_thessalias4pinios

YouTube: Διεθνές Συνέδριο Πηνειός ποταμός

Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής

 1. Ζερεφός Χρήστος , Επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος. Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών.
 2. Δαναλάτος Νίκος, Καθηγητής Πρόεδρος, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Π.Θ.
 3. Δέφνερ Αλέξης, Καθηγητής Πρόεδρος,  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Π.Θ.
 4. Κοκκώσης Χάρης, Καθηγητής Πολεοδοµίας – Χωροταξίας στο Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 5. Κωτσόπουλος Σπυρίδων, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.
 6. Λέκκας Ευθύμης– Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 7. Μπαλτάς Ευάγγελος,Καθηγητής, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μέλος κοσμητείας στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 8. Ντυκέν Μαρί Νοέλ,  Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Π.Θ.
 9. Λαλιώτου, Ιωάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Π.Θ.
 10. Παπαχατζής Αλέκος, Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Λάρισας.
 11. Πούλος Σεραφείμ, Καθηγητής στον Τομέα Γεωγραφίας και Κλιματολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 12. Σκάγιαννης Παντελής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Π.Θ.
 1. Αλεξόπουλος Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

 1. Μεταξάς Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Π.Θ.

 

 1. Γούσιος Δημήτριος, Δρ. Γεωγραφίας και Χωροταξίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας. 
 1. Μπαρτζάνας Θωμάς Δρ., Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

 

 1. Γέμτος Θεοφάνης Ομότιμος Καθηγητής (Γεωργική Μηχανολογία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας.

 

 1. Φαρσιρώτου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας
 2. Σδρόλια Σταυρούλα, Αρχαιολόγος, Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

 

 1. Αργυρόπουλος Ζήσης, Xημικός/μελετητής έργων περιβάλλοντος
 1. Διαμάντος Κωνσταντίνος, Πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ, Πολιτικός Μηχανικός και μέλος του Δ.Σ της ΠΕΔ.

 

 1. Μπαρμπούτης Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός

 

 1. Παπαθεοδώρου Νίκος , Γιατρός, Ιστορικός, Λαογράφος.

 

 1. Σπανός Κώστας Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Ιστορικός – Tοπικός Eρευνητής.

 

 

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής

 

Αντωνιάδου Βασιλεία, υπάλληλος ΠΕΔ –Οικονομολόγος.

Μπίτης Αθανάσιος, Ειδικός Συνεργάτης Προέδρου ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Νάρης Αστέριος, Πολιτικός Μηχανικός- Μέλος της διοικούσας επιτροπής  ΤΕΕ Κεντρικής – Δυτικής Θεσσαλίας.

Μπακλατσή Γραμματή, Τοπογράφος Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ Μαγνησίας.

Γρουσόπουλος Κωνσταντίνος – Δασολόγος, Γενικός Γραμματέας  της Διοικούσας Επιτροπής ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος.