Δήμος Τρικκαίων

Διήμερο θερινό σχολείο για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα πολιτιστικά αγαθά

Μουσείο Τσιτσάνη29/5/2023 - 30/5/2023

 

Διήμερο θερινό σχολείο για τις “ Eπιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, διοργανώνεται στο Μουσείο Τσιτσάνη, με δωρεάν συμμετοχή, στις 29 και 30 Μαΐου 2023. Οπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, το σεμινάριο έχει ως “αντικείμενο τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά, στο πλαίσιο της Δράσης 7 του Έργου με τίτλο: «Κλιματική Μνημοσύνη», που χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα της παρακολούθησης του Summer School , μέσω διαδικτύου (το link θα σταλεί έγκαιρα στους συμμετέχοντες).

Φόρμα συμμετοχής στο Link https://forms.gle/wFVzgpMNZEHpJpQU6

Ώρες πραγματοποίησης Summer School:Δευτέρα 29–Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρες 13.00-18.30 .

Την ευθύνη διοργάνωσης του παραπάνω Summer School έχουν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών και η ΑΜΚΕ «Πήλιον Όρος».

Οι υπόλοιποι εταίροι του καινοτόμου Έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη.

Το Summer School απευθύνεται σε είκοσι (20) επιστήμονες στελέχη Εφορειών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων Τέχνης, Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φυσικούς, Χημικούς, ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες, Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α‘ και Β’ Βαθμού, υπεύθυνους δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών μουσείων, Ιερών Μητροπόλεων, περιβαλλοντολόγους, επαγγελματίες του πολιτισμού, φοιτητές αντίστοιχων σχολών αρχαιολογίας , ιστορίας, περιβάλλοντος κ.ά.

Στόχος της Δράσης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση επιστημόνων για τις μεθόδους προστασίας και διαφύλαξης τόσο των πολιτιστικών μνημείων, όσο και των μουσειακών αντικειμένων από την κλιματική αλλαγή.

Αυτό το οποίο θα επιτευχθεί μέσω του Summer School είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις ανίχνευσης των αλλαγών/ φθορών που επιδέχονται τα πολιτιστικά μνημεία/αντικείμενα και να είναι σε θέση να τις προλαμβάνουν ή να τις αντιμετωπίζουν.

To Summer School περιλαμβάνει τόσο μαθήματα θεωρίας, όσο και ασκήσεις πεδίου. Τα μαθήματα θεωρίας θα αφορούν:

– Στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στα πολιτιστικά τεκμήρια

– Στους παράγοντες φθοράς

– Στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (μνημεία & αντικείμενα)

– Σε προληπτική συντήρηση – μέθοδοι & εργαλεία

– Νέες τεχνολογίες και ανίχνευση φθορών

– Συστήματα καταγραφής μουσειακού περιβάλλοντος

– Χρήση μη-καταστροφικών τεχνικών στη μελέτη της επίδρασης κλιματικής αλλαγής σε

αντικείμενα πολιτισμού

– Μελέτη των ασκηταριών του Πυθίου με χρήση μη-καταστροφικών τεχνικών – Ερευνητικό έργο

– Οι μη-καταστροφικές τεχνικές ως εργαλείο έρευνας-μελέτης-ανάδειξης έργων τέχνης

– Τεχνολογίες αισθητήρων – Δυνατότητες

– Επεξεργασία αποτελεσμάτων αισθητήρων και σύστημα αυτόματης απόφασης – Ερευνητικά αποτελέσματα

– Συντήρηση Ανόργανων Ανασκαφικών και Μουσειακών αντικειμένων

– Συντήρηση Εικόνων – Μεθοδολογία”

– Η χρήση των αισθητήρων σε Μουσειακούς χώρους

Η εξειδικευμένη αυτή εκπαίδευση θα τους προσφέρει τα εφόδια να κατανοήσουν:

  1. πόσο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά Αγαθά και
  2. πόσο σημασία έχει ο ορθός τρόπος διαχείρισης και προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το Summer School θα πραγματοποιηθεί από ειδικούς επιστήμονες με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο.

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές Εξοπλισμός Εργαστηρίου: Θα διατεθεί  για την εκπαίδευση εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Τρόπος συμμετοχής: Mε φυσική παρουσία ή μέσω Internet.Επειδή η εκπαίδευση αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (20 άτομα), απαιτείται να συμπληρώσετε έγκαιρα τη φόρμα συμμετοχής στο Link: https://forms.gle/wFVzgpMNZEHpJpQU6

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση :

Δρ Θεόδωρος Γκανέτσος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)

Πρόεδρος του Τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Διευθυντής του εργαστηρίου Μη-καταστροφικών τεχνικών και μεθοδολογιών διάγνωσης

Τηλ: +30 210 538 1443 /6945-273390, Email: [email protected].

Ένα καινοτόμο Έργο για την Κλιματική Αλλαγή

Το Έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και δίνει μεγάλη έμφαση στις μεθόδους διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών και προστασίας τους εν γένει, καθώς το κλίμα, στον ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση ελλαδικό χώρο, συνεχώς μεταβάλλεται.

Αποτελεί την πρώτη εστιασμένη δράση στην περιοχή της Θεσσαλίας, όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην προληπτική συντήρησή τους.

Προβλέπεται, να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του έργου θα τεθούν υπόψη της επιστημονικής κοινότητας (δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια), συνεισφέροντας στο μέτρο του εφικτού, στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και για την ευαισθητοποίηση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Όλες οι λεπτομέρειες και το πρόγραμμα στην επίσημη ιστοσελίδα https://klimatiki-mnimosini.gr/και στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δήλωση συμμετοχής στο Link https://forms.gle/wFVzgpMNZEHpJpQU6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦ.: 6974-881944 , E-Mail: [email protected]

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΜΚΕ «ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ»

Από το γραφείο Τύπου