Δήμος Τρικκαίων

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

19:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου8/9/2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Τρίκαλα, 3-09-2019

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 28709

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ:

Τον Δήμαρχο Τρικκαίων, κ. Δημήτριο Παπαστεργίου

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Τρικκαίων

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού

             Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων στις 8-9-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν.4623/2019 αντίστοιχα,

 

  1. Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
  3. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                               

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος

 

Νικολέτα Μπρουζούκη