Δήμος Τρικκαίων

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τρικκαίων

11:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου9/1/2022

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87):

  1. Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής .
  3. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

                                

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ