Δήμος Τρικκαίων

Η γνώμη σας μετράει και για το ποδήλατο

13/9/2016 - 22/9/2016

Ο Δήμος Τρικκαίων ενεργοποιεί τους πολίτες και ζητά τη γνώμη τους. Πατώντας εδώ, μετφέρεστε σε ειδική φόρμα, την οποία συμπληρώνετε για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, για εμάς, για την πόλη, για όλους μας!
Η ψηφοφορία είναι ανώνυμη και θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου στις 23:59