Δήμος Τρικκαίων

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14:00 - 15:0015/1/2016

Τρίκαλα, 14 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ. : 1866

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

Πληροφορίες: Μαντά Ευαγγελή

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ  18
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100- ΤΗΛ. 2431 3 51186
FAX: 24310 -35956

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς
1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Τρικκαίων

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω ανάγκης άμεσης λήψης αποφάσεων που αφορούν σε κατεπείγοντα θέματα των υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 15/01/2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 14:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
1. Συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος “Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχιας στο δήμο Τρικκαίων” από την αμκε “Συν-ειρμός” ως δικαιούχου φορέα.

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
2. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ

Για ενημέρωσή σας, καθώς και για χορήγηση αντιγράφων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στις 15/01/2016, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.