Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου16/5/2024

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, κατ΄άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010, ως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Τρικκαίων, την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 και ώρα 20:00.

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής θεμάτων η Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 στις 14:00.
  • Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα καταρτιστεί σε συνέχεια της υποβολής των θεμάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.

                                                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ