Δήμος Τρικκαίων

Στα Τρίκαλα η γενική συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια

11:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου30/3/2024

Το ερχόμενο Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 θα διεξαχθεί στα Τρίκαλα η ετήσια τακτική γενική συνέλευσης 2024 της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια.
Η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 11:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
– Διοικητικός Απολογισμός έτους 2023 – Παρουσίαση από τον Πρόεδρο των Δράσεων του Δικτύου.

– Έγκριση Ισολογισμών Οικονομικών Ετών 2022, 2023.

– Έγκριση Απολογισμού και Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικού Έτους 2023.

– Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την Οικονομική Διαχείριση Έτους 2023.

– Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024.

– Επικύρωση Ένταξης στο Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

– Επικύρωση Ένταξης στο Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια του Δήμου Ζηρού.

– Διάφορα – Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις – Προτάσεις

– Τροποποίηση και Επανακωδικοποίηση του Καταστατικού της Αστικής Εταιρείας μη  Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία: Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια.

– Εκλογές για Ανάδειξη ή και Ορισμός Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

– Εκλογές για Ανάδειξη ή και Ορισμός Ελεγκτικής Επιτροπής.

– Λήξη Εργασιών Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης θα υπογραφεί η Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια.

Από το γραφείο Τύπου