Δήμος Τρικκαίων

Στα Τρίκαλα και φέτος το 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Μουσείο Τσιτσάνη20/4/2018

 

 

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργία είναι μια εκπαιδευτική εκδήλωση η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ψηφιακά έργα που αναπτύσσουν στο σχολείο τους.

Το Φεστιβάλ είναι ανοικτό στην κοινωνία και δίνει την ευκαιρία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και επισκέπτες να λάβουν μέρος σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με αντικείμενο την Πληροφορική και την Ψηφιακή Τεχνολογία.

Το 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Τρικάλων στςσ 20 Απριλίου 2018 στο Μουσείο Τσιτσάνη και είναι ανοιχτό σε όλους.

Η συγκεκριμένη μαθητική συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία:

– της ανάδειξης της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών Πληροφορικής και της παρουσίασης της εργασίας τους σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία,

– της ενημέρωσης και της διάδοσης μαθητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την ολόπλευρη μάθηση, μέσω των σχεδίων εργασίας και της επίλυσης μαθητικών προβλημάτων,

– της ανταλλαγής καλών πρακτικών και ιδεών μεταξύ των σχολείων

– της επικοινωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας μεταξύ τους και με την κοινωνία.

Γι’ αυτόν τον λόγο το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα αλλά βραβεύεται κάθε συμμετοχή.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας με την υποστήριξη Συλλόγων και Ενώσεων Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ, ΕΠΕ, ΕΠΥ, ΕΤΠΕ) και τοπικών φορέων.