Δήμος Τρικκαίων

Συμβουλευτική γονέων από τα Κέντρα Κοινότητας και Κοινωνικής Παρέμβασης 

10:00 - 12:004/3/2020 - 5/3/2020

Το Κέντρο Κοινότητας & Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Τρικάλων θα υλοποιήσει δωρεάν προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων για τους ωφελουμένους του Κέντρου Κοινότητας.

Βασικός σκοπός  του προγράμματος είναι να βοηθήσει γονείς μονογονεϊκών οικογενειών να ανταποκριθούν με επάρκεια στον δύσκολο και σύνθετο ρόλο τους. Στόχοι του προγράμματος είναι, η βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, η εξοικείωση των γονέων με τις αναπτυξιακές λειτουργίες και ανάγκες των παιδιών, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών.

Οι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν είναι :

1) Όρια στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού – Τρόποι αλλαγής της αρνητικής συμπεριφοράς του παιδιού

2) Εθισμός στο διαδίκτυο – Τρόποι αντιμετώπισης – Σχολικός εκφοβισμός

Θα δημιουργηθούν δύο τμήματα των 15 ωφελουμένων- εκπαιδευομένων με συντονιστές- εκπαιδευτές το επιστημονικό προσωπικό ( κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι) των δύο Κέντρων.

Τα πρώτο τμήμα  θα ξεκινήσει στις 04/03/2020 και ώρα 10:00- 12:00 στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας (Ιακωβάκη και Μιαούλη γωνία).

Το δεύτερο τμήμα θα ξεκινήσει στις 05/03/2020 και ώρα 10:00- 12:00 στο χώρο του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Τρικάλων (Βίκτωρος Ουγκώ 2 – Πλατεία Χατζηπέτρου).

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε πέντε εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας δύο ωρών.

Από το γραφείο Τύπου