Δήμος Τρικκαίων

Το Υπουργείο Εργασίας σε ημερίδα στον Δ. Τρικκαίων

09:30 -11.1527/3/2019

 

 

Κεντρικό της θέμα, η ασφάλεια και τα ζητήματα υγείας στην εργασία

 

Μια πολύ σημαντική ημερίδα για την υγιεινή και την ασφάλεια στους τόπους δουλειάς, πραγματοποιείται στα Τρίκαλα από το Υπουργείο Εργασίας με τη συνδρομή του Δήμου Τρικκαίων. Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, από τις 9:30, επιστήμονες και στελέχη της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, του εν λόγω υπουργείου, θα αναλύσουν σε εργοδότες και υπαλλήλους, σημαντικότατα ζητήματα. Η εκδήλωση έχει κεντρικό θέμα το «Προαγωγή των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ). Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων». Πραγματοποιείται, δε, στο πλαίσιο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016-2020 και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2018-2019 «Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών»

Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο

(προσέλευση 9:00)

9:00 – 9:30 Προσέλευση – Εγγραφή

9:30 – 10:00

  • Έναρξη – Καλωσόρισμα

Μοσχόπουλος Φώτης, Πολιτικός Μηχανικός

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.)

  • Χαιρετισμοί

Εκπρόσωπος του Δήμου Τρικκαίων

Εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων

10:00 – 10:15

Εκσυγχρονισμός του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου νομοθεσίας και πολιτικής για την Υ.Α.Ε.

Κωνσταντακόπουλος Γιάννης, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχ. Ε.Μ.Π.

Προϊστάμενος Τμήματος Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της Υ.Α.Ε., Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α

10:15 – 10:30

Βασικές αρχές και Νομοθετικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Γουρζουλίδης Γιώργος, Δρ. Ακτινοφυσικός

Τμήμα Κέντρου Έρευνας και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων για την Υ.Α.Ε., Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

10:30 – 10:45

Βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2018-2019 – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών

Γαζής Ηλίας, Χημικός

Τμήμα Κέντρου Έρευνας και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων για την Υ.Α.Ε., Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

 

Από το γραφείο Τύπου